Bij Hely huur je auto’s, elektrische fietsen en bakfietsen, simpel met één app.

De leefbaarheid in veel steden staat onder druk. Een stijgende aantal inwoners reist dagelijks de stad in en uit met directe gevolgen voor de bereikbaarheid, ruimtebeslag en luchtkwaliteit in de stad. Hely ontwerpt en implementeert slimme mobiliteitsoplossingen voor de stad van morgen. Vanuit de behoeften van de gebruiker ontwerpt Hely oplossingen die er op gericht zijn de meest geschikte vorm van vervoer aan te bieden die het beste past bij het profiel en de wens van de individuele gebruiker. De stedelijke inwoner gaat daarmee mobiliteit afnemen als een dienst en daarvoor betalen naar gelang het gebruik van mobiliteit. Hierdoor wordt mobiliteit en vervoer in de stad efficiënter en slimmer ingericht, waardoor de leefbaarheid in de stad verbeterd.

In samenwerking met gemeenten en het bedrijfsleven analyseren we concrete mobiliteits vraagstukken in stedelijke gebieden. Na een concept en ontwerpfase brengt Hely de gekozen oplossing ook in de praktijk, omdat we geloven dat een goed idee het verdient om zich operationeel te bewijzen. Hely opereert als white label om de best passende mobiliteitsoplossing te kunnen bieden. Als start-up van de Pon familie, maakt Hely wel gebruik van alle kennis en ervaring op mobiliteitsgebied die binnen het concern voorhanden is: auto- en fietsdeelsystemen (Greenwheels), SmartCar en -bike oplossingen (Mind), zakelijke mobiliteitskaarten (Shuttel) en kennis over klantbeleving en beweging.

Voordelen van het lidmaatschap

Eén centrale plek

Als lid van Connekt heb je toegang tot het netwerk. Een mix van kennis, creativiteit en daadkracht.

Duiden van ontwikkelingen

Connekt is in staat om behoeften en trends te identificeren en deze om te zetten in een samenwerking.

Samen staan we sterk

Connekt pakt als neutrale verbinder uitdagingen op, die één lid vaak niet alleen kan agenderen.

Een schat aan informatie

Binnen het netwerk van Connekt wordt informatie en kennis uitgewisseld waardoor nieuwe kansen en mogelijkheden ontstaan.