Om ook in de toekomst mobiel te kunnen blijven, heeft Nederland een fijnmazig en goed geïntegreerd netwerk van vervoers- en informatiesystemen nodig.

Alleen als alle verkeers- en vervoersvormen en –systemen op elkaar zijn afgestemd, zullen we aan onze mobiliteitseisen kunnen voldoen. Daarom biedt Siemens geïntegreerde en coöperatieve mobiliteitsoplossingen voor veilig, kosteneffectief en milieuvriendelijk personen- en goederenvervoer op weg, water en spoor.

Op de weg

Het verkeersvolume blijft toenemen, maar de geografische en financiële ruimte voor extra wegen en rijbanen is beperkt. Siemens biedt oplossingen voor het beter benutten van het bestaande wegennet en draagt daarmee bij aan een vlotte en veilige verkeersdoorstroming door de reductie van files, incidenten en ongevallen. Dit maakt het gebruik van wegen ook duurzamer doordat brandstofverbruik en emissies afnemen. Daarnaast is Siemens partner in projecten waarbij voertuigen onderling en met de wegkant communiceren, de zogenaamde coöperatieve mobiliteit, bijvoorbeeld op de A58 rond Tilburg. Door accurate informatieverstrekking in het voertuig valt veel aan veiligheid, comfort en doorstroming te winnen.

Op luchthavens en op het water

Siemens levert voor (lucht)havens afhandelingsystemen voor bagage en vracht. Voor talloze havens levert Siemens logistieke systemen die het fysieke en administratieve proces van de goederen en containers optimaliseren. Ook op het water bieden we oplossingen om de doorstroming en beveiliging te verbeteren. Bijvoorbeeld met de bouw van de Regiocentrale Zuid bij Maasbracht waarbij in de Maas zeven complexen met sluizen, stuwen pompgemalen en bruggen 24 uur per dag centraal worden aangestuurd en bediend. Gebruikers uit de beroeps- en recreatievaart worden vanuit de centrale efficiënter bediend, eenvoudiger geïnformeerd en vlotter begeleid tijdens reizen en transporten.

Over het spoor

Mobiliteit over het spoor met treinen en trams vraagt om een specialistische aanpak. Siemens is zowel op het hoofdspoor als regionaal en stedelijk actief. Van aanleg en onderhoud van o.a. bovenleidingen, spanningsvoorziening, beveiligingssystemen, tunneltechniek en GSM-R netwerk voor het Nederlandse HSL-spoor, Tot levering van Sprinter Light Trains, Combino trams in Amsterdam en Avenio in Den Haag.

mobilitymatters.siemens.nl

Voordelen van het lidmaatschap

Eén centrale plek

Als lid van Connekt heb je toegang tot het netwerk. Een mix van kennis, creativiteit en daadkracht.

Duiden van ontwikkelingen

Connekt is in staat om behoeften en trends te identificeren en deze om te zetten in een samenwerking.

Samen staan we sterk

Connekt pakt als neutrale verbinder uitdagingen op, die één lid vaak niet alleen kan agenderen.

Een schat aan informatie

Binnen het netwerk van Connekt wordt informatie en kennis uitgewisseld waardoor nieuwe kansen en mogelijkheden ontstaan.