De verbinding van ITS en logistiek biedt veel kansen, data is de verbindende factor tussen de beide werelden. De uitdaging ligt niet meer bij de ontwikkeling van de technologie, maar bij de implementatie.

Slim organiseren is de sleutel: maar hoe pak je dat aan, data uitwisseling in de logistieke sector? En welke regulering en wetgeving is van belang? En met welke privacywetgeving, data-security, concurrentie-aspecten en contracten krijg je te maken?

‘Disintermediation’
Om antwoorden te vinden en kansen te verkennen en te benutten is het platform Dutch Data Moves Mobility opgericht. Vanochtend vond de eerste bijeenkomst van het platform plaats, met de introductie van een nieuw buzz-woord: Disintermediation. Herman Wagter (Connekt) gaf in zijn introductie aan een nieuwe onderstroom te herkennen: elke grote nieuwe ontwikkeling bestaat uit een installatie fase, waarin een concentratie plaats vindt van financiële investeringen om een nieuwe ontwikkeling te installeren, en een deployment periode, waarin sprake is van ‘creative destruction’ en wijdverbreid gebruik van de nieuwe ontwikkeling. Tussen deze twee periodes vindt een moment plaats van een bubble: recessies, institutionele veranderingen en rol wijzigingen. Connectiviteit bevindt zich net voorbij deze bubble, de fase van onverwachte disruptions gaat beginnen. Iedereen is verbonden, de grote ontwikkeling is zo gezegd geïnstalleerd. De deployment periode gaat nu van start met de stap naar internet of things, the physical internet en het effect van data delen, dat doorwerkt in de fysieke werkelijkheid.

DD3


Actuele vragen
De bubble periode bestaat uit een verandering van rollen en verdwijnen van bepaalde schakels in de keten. Trek de parallel naar retail, bol.com, Amazon, de opkomst heeft geleid tot het verminderen van de rol van de winkel. Kan dit ook gebeuren in de logistieke sector: heffen retailers distributie centra op, of komen er gedistribueerde container terminals? Vragen waar we nu nog geen antwoord op hebben, maar wel gaan verkennen in het platform Dutch Data.

DD4
Vandaag stonden twee onderwerpen op de agenda van het platform Dutch Data: wat kunnen we leren van het NLIP en hoe gaat platooning de logistieke sector veranderen. Wilt u meer weten over het platform Dutch Data? Neem dan contact op met Harsha Dijk of Marije de Vreeze.