Het ontstaan van Connekt

In het jaar 2000 kwam er in verschillende economische sectoren geld beschikbaar om de kennisinfrastructuur te versterken. Zo ook in de sector mobiliteit en logistiek. Dit leidde tot de oprichting van het Kenniscentrum voor verkeer en vervoer (KCVV). Al snel werd de naam veranderd naar Connekt, wat staat voor Centrum voor onderzoek naar en kennis over transport.

De beginfase

De geschiedenis van Connekt is onder te verdelen in verschillende fases. In de beginfase voerde Connekt een subsidieprogramma op het gebied van mobiliteit en logistiek uit. De medewerkers van Connekt werden zelf ook betaald vanuit dit subsidieprogramma. Eén van de programma’s uit deze beginfase is het FAMAS-programma, waarin de containerterminal van de toekomst werd ontworpen. Het gehele subsidieprogramma liep eind 2003 af. Omdat dit de enige inkomstenbron voor Connekt was, dreigde dit ook het einde te zijn voor Connekt. Om toch door te kunnen gaan, werd de organisatie omgevormd tot een netwerkorganisatie.

Connekt als trusted third party

Connekt faciliteerde overleggen tussen de leden van het netwerk: er was vergaderruimte en koffie beschikbaar. In deze periode ontstond het idee dat het fijn is dat er een plek is waar publieke en private partijen veilig met elkaar kunnen praten en overleggen. Zo werd Connekt de trusted third party.

Het ontstaan van initiatieven

Toen kwam de vraag vanuit het netwerk of Connekt niet ook mee kon denken over de inhoud. Zo kwam het dat Connekt ook onderwerpen ging agenderen die belangrijk zijn voor de sector. In deze fase werd Lean & Green geboren, een programma dat tot op de dag van vandaag succesvol is.

De volgende fase

In 2007 ging de volgende fase voor Connekt van start. Vanuit de overheid kwam de vraag of Connekt, met haar mooie infrastructuur van overheden en bedrijven die met elkaar de dialoog aangaan, ook programma’s wilde gaan uitvoeren. En dat deden we. Voorbeelden van programma’s in deze periode zijn het programma anti-ongevalsystemen voor vrachtwagens, het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) en de Topsector Logistiek.

Op 14 september 2017 werd op de IAA Frankfurt de Smart Mobility Embassy gelanceerd. De Smart Mobility Embassy vormt de internationale community van Connekt. Via de Smart Mobility Embassy worden Connektleden verbonden met bijna de hele wereld.

Meer impact

In 2019 kwam het besluit om opnieuw een andere weg in te slaan. Leden gaven aan behoefte te hebben aan meer focus en structuur binnen datgene wat Connekt doet voor haar leden. In de strategie werd vastgelegd dat we door minder te doen, meer impact willen maken. Connekt focust zich vanaf dat moment op twee inhoudelijke domeinen, namelijk smart mobility en duurzame logistiek. Nieuwe inzichten en ervaringen uit andere sectoren worden meegenomen in de uitdagingen die er spelen. 

Daarnaast blijft Connekt actief in de uitvoering van grote programma’s. In 2024 is Topsector Logistiek 3 van start gegaan, waarvan Connekt opnieuw onderdeel is van het programmabureau. Ook voert Connekt het Modal Shift programma uit.

Meer over Connekt

Wil je meer informatie over Connekt, haar programma’s en initiatieven? Download hier dan onze brochure!