Het team van Connekt is betrokken en gemotiveerd om gezamenlijk en met haar leden meer impact te maken. Maak kennis met de Connekters.

1
Webinar: Cooperative Intelligent Access
Welkom Marc Verhage 1
Raad van Toezicht

Hans van Waayenburg (voorzitter)
Herbert Celen
Jan Willemsen
Lennart Salemink
Paul Ham

Raad van Advies

Jos van Kleef (voorzitter)
Adriaan Zeillemaker, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bart Humblet, RoyalHaskoningDHV
Bart Snel, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Carolien Nijhuis, KPN
Danny Vroemen, Vialis
Freek van der Valk, Swarco
Gerard Doll, RDW
Jan-Willem Siebers, Panteia
Marcel Michon, Buck Consultants International
Michiel Nijdam, Havenbedrijf Rotterdam
Robert Glebbeek, Goudappel
Serge van Dam, Rijkswaterstaat
Sjoerd Haverkamp, CGI