Het netwerk voor mobiliteit en logistiek dat samen innovatie organiseert voor duurzame bereikbaarheid.

Onze opgaven kunnen we alleen samen realiseren. Dat vraagt om een partij die verbindt tussen publiek en privaat, tussen lokaal, regionaal en (inter)nationaal en tussen de opgaven zelf. Connekt heeft deze rol en vult haar met verve in!

Arthur Rietkerk van provincie Noord-Holland

Het non-profit ledennetwerk

Connekt is een onafhankelijk netwerk voor duurzame mobiliteit en logistiek. Een mix van kennis, creativiteit en daadkracht. We signaleren een groeiende vraag naar betaalbare en toegankelijke mobiliteit van personen en goederen. Als non-profit ledennetwerk zien we kansen en mogelijkheden om op publiek-private basis samen te werken aan de uitdagingen in de sector. Denk hierbij aan verduurzaming, digitalisering en verstedelijking. 

Maar Connekt is meer dan dat. Connekt is in staat om complexe programma’s uit te voeren. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voeren wij diverse programma’s uit. Connekt is actief in de ondersteuning bij de programmering en het programmamanagement.  

Connekt is ook ondernemend. We zijn in staat om vanuit de behoeften van de leden zelf programma’s en projecten op te zetten en deze verder te brengen als zelfstandige initiatieven.  

Slimme en duurzame oplossingen voor mobiliteit en logistiek

Met meer dan 500 partners wereldwijd pakken we thema’s op die de wereld kunnen verbeteren. Zowel in economisch opzicht als op het gebied van duurzaamheid. Denk hierbij aan intelligente toegang tot de stad of slimme en duurzame vervoerssystemen. Of het goed regelen van datadeling, wat ook in de wereld van mobiliteit en logistiek een steeds belangrijker thema wordt.

Meer over Connekt

Wil je meer informatie over Connekt, haar programma’s en initiatieven? Download hier dan onze brochure!

Wij zijn lid van Connekt omdat veranderingen beter haalbaar zijn als er zich meer partijen aan committeren. Die verbinding is precies wat Connekt ons biedt.