Connekt is onderdeel van het Programmabureau van de Topsector Logistiek, waarin Connekt zich richt op de ondersteuning van de stuurgroepen bij de programmering en het programmamanagement over de toepassings- en opschalingsprojecten.

Connekt zet daartoe projectideeën uit in de markt en ziet namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat toe op rechtmatige en doelmatige besteding van middelen. Connekt organiseert de monitoring over het programma en stelt een integrale rapportage op. Verder ondersteunt Connekt, als privaat secretaris, het Topteam en daarin specifiek de voorzitter, bij zijn activiteiten.

Achtergrond topsectoren

Nederland doet internationaal goede zaken met handel en industrie. Om deze toppositie te behouden moet Nederland concurrerend blijven. Dat doen we onder andere door te investeren in de topsectoren, missies voor de toekomst en sleuteltechnologieën. Sinds 2011 werken grote en kleine ondernemers binnen topsectoren nauw samen met wetenschappers en de overheid.

Topsectoren versterken de economie met innovaties, door internationale kansen te benutten, maatschappelijke uitdagingen op te lossen, menselijk kapitaal te vergroten en door te investeren in wetenschappelijk onderzoek. In Nederland vinden we samenwerking tussen bedrijven, wetenschap en overheid in verschillende sectoren normaal. Wereldwijd is deze samenwerking uniek.

Meer over de negen topsectoren in Nederland  is hier te lezen.

Topsector Logistiek

Nederland is toonaangevend in logistiek. Dit maakt ons land een aantrekkelijke vestigingslocatie. Logistiek is bovendien onmisbaar voor andere sectoren, zoals zorg, voedsel en maakindustrie. Dit maakt de logistiek een belangrijke economische sector. Om internationaal voorop te blijven lopen blijft innovatie noodzakelijk. Daarnaast heeft de logistiek een flinke opgave om CO2 en andere uitstoot terug te dringen. In het programma Topsector Logistiek werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen aan innovaties voor een concurrerende én emissieloze logistiek. Dit gebeurt door onderzoek, kennis- en toolontwikkeling en opschaling.

Uitvoeringsprogramma 2021-2023

Het Uitvoeringsprogramma 2021-2023 van Topsector Logistiek is een logisch vervolg van het Uitvoeringsprogramma van 2016-2020. Dit programma is gestart met een focus op het blijvend vooroplopen van de logistiek. In dit programma is al veel ontwikkeld en in de praktijk gebracht: de opgave is om meer impact te verkrijgen, om de toepassing op te schalen, en tegelijkertijd de kennis verder aan te vullen. Over het vervolg van het programma na 2023 volgt zo spoedig mogelijk meer informatie.

Het Uitvoeringsprogramma 2021-2023 richt zich op vier toepassingsgebieden:

Steden

 • Energietransitie in stedelijke logistiek
 • Leefbare stad

Multimodale knooppunten en corridors

 • Duurzaam multimodaal ondernemerschap
 • Systeemvernieuwing binnenvaart

Supply chains en logistieke ketens

 • Duurzame logistieke netwerken
 • Supply chains van de toekomst

Bouwlogistiek en Mobiele werktuigen

 • Emissiefootprint, modellering en reductie
 • Digitalisering en ketenregie
 • Toepassing en opschaling

Hierbij horen drie prioritaire kennisthema’s:

 • Duurzaamheid
 • Datagedreven logistiek
 • Ketenregie

Bezoek de website voor meer informatie over de Topsector Logistiek: topsectorlogistiek.nl.