Stichting Connekt is via een aanbesteding op zoek naar vier projectmanagers voor het programma Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen. In deze positie vervullen de kandidaten een sleutelrol voor langere tijd. Hieronder leest u meer over de functie. Inschrijven kan tot en met 19 september 2022.

Het programma Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen heeft als doel om de bouwlogistiek te verduurzamen en schoner te maken, onder meer door stikstof- en CO2 -reductie te realiseren. Dit programma is onderdeel van het Kennis- en Innovatieprogramma Emissieloos Bouwen dat deel uitmaakt van de overkoepelende routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Als onderdeel van SEB streeft het Programma Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen om binnen afzienbare tijd een beperkt aantal test- en ontwikkellocaties (“Living Labs”) in Nederland te kiezen. Deze Living Labs betreffen:

 1. Woningbouw Appartementencomplex
 2. Grond-, Weg- en Waterbouw
 3. Woning/utiliteitsbouw binnen gebiedsontwikkeling
 4. Woning/utiliteitsbouw – renovatie/nieuwbouw

Over de functies

Het doel is om op de gekozen locaties voor de Living Labs tot eind 2023 een reeks van innovaties in de praktijk te testen, die er op gericht zijn om naderhand te kunnen worden toegepast en opgeschaald  door de overheid en de markt.

De uitdaging voor de projectmanager is om in samenwerking met de betrokkenen die op één  bouwlocatie actief zijn (de aannemer, onderaannemers, omgeving en overheid) de doelstelling van het Living Lab te realiseren. Het Living Lab is te gast op de bouwlocatie: dat vereist veel overleg en afstemming, tact en creativiteit van de projectmanager.

De beoogde activiteiten van de projectmanager zijn onder andere: 

Kwartiermaken:

 • Overleg met de aannemer(s), gemeente en andere stakeholders over het inpassen van de beoogde testen in de planning.  
 • Projectmanagement voor het opzetten van het Living Lab. 

Na het opzetten van het Living Lab: het managen van het Living Lab, waaronder in ieder geval wordt verstaan:  

 • Communiceren met en meekrijgen van stakeholders
 • Afstemmen en coördineren van deelprojecten 
 • Zorgen dat innovaties gerealiseerd worden 
 • Voortgangsrapportages (doen) opstellen 
 • Beoordelingsrapportages over resultaten (doen) opstellen. 

Het is mogelijk de overeenkomst twee keer met een jaar te verlengen. Kijk op TenderNed voor alle informatie over deze aanbesteding.