Hoe kun je aantoonbaar maken wat de impact van producten in de supply chain is, welke data heb je daarvoor nodig en hoe bewaak je de integriteit van die data? Een nieuw whitepaper biedt inzichten.

Hoe kun je aantoonbaar maken wat de impact van producten in de supply chain is, bijvoorbeeld waar biotextiel of koffie vandaan komt en wat de daadwerkelijke impact van de productie is op de biodiversiteit? Welke data heb je daarvoor nodig en hoe bewaak je de integriteit van die data?

Transparantie en accountability in wereldwijde supply chains

De maatschappij vraagt steeds meer transparantie en accountability van bedrijven in wereldwijde supply chains. Deze zogenaamde “Non-financial reporting” gaat veel verder dan het rapporteren over CO2 uitstoot, en is gekoppeld aan de UN Sustainable Development Goals en de CSRD (EU).

Whitepaper combineert stappen voor blockchain technologie en data spaces architectuur

Met het rapport ‘Accountability and Transparency in Global Supply Chains – Digital Traceability and Trust in Complex Supply Networks’ geven Topsector Logistiek, Connekt en TKI Dinalog een praktische opzet voor dit vraagstuk. Het uitgangspunt is een combinatie van blockchain technologie en data spaces architectuur om zo te komen tot een gezamenlijk ‘supply network of trust’, ofwel een keten waarin accountability en traceerbaarheid centraal staan.

Deze whitepaper is de basis voor testen in de praktijk van de methodologie.