Het ministerie van IenW heeft Connekt opdracht gegeven als kwartiermaker op te treden voor het programma Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL).

DIL is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van IenW, de havenbedrijven Rotterdam en Amsterdam, Schiphol, evofenedex en de Douane. Het programma is erop gericht een federatieve data-deel-infrastructuur voor te ontwikkelen en implementeren.

Het programma Digitale Infrastructuur Logistiek bestaat uit 3 hoofdstromen (werkpakketten):

Werkpakket 1: Conceptontwikkeling
Werkpakket 2: Living Labs (lees ook: 10 nuttige toepassingen van de BDI)
Werkpakket 3: Digital readiness

Als kwartiermaker neemt Connekt het komende half jaar de opstart van de backoffice en de bemensing van de werkpakketten op zich. Er worden diverse Europese aanbestedingen gestart om dat doel te bereiken. Mogelijk wordt in een later stadium de opdracht aan Connekt verder uitgebreid naar projectbureau voor de verdere uitvoering van het programma. Het Digitale Infrastructuur Logistiek is een versneller van de ontwikkeling van de Basis Data Infrastructuur.