Hoe zorg je ervoor dat een vracht duurzamer én met minder vertraging van A naar B komt? De overheid en andere belanghebbenden hebben het antwoord: als alle samenwerkingspartijen in de logistieke keten de data delen, leidt dit tot duurzaamheid, tijdsbesparing en daarmee tot lagere transportkosten voor bedrijven. Er is alleen één uitdaging: maar liefst 79% van de mkb’ers binnen die logistieke keten heeft zijn digitale gegevens niet op orde. Met het programma Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL), dat ondersteund wordt door het Nationaal Groeifonds, komt hier verandering in.

Sjoerd Boot, clustercoördinator Digitaal Transport bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vertelt: “Of het nu om een grote keten gaat, of de bakker om de hoek: je wil ze op dezelfde werkbare manier data laten delen. En je wil die data ook toegankelijk maken voor alle partijen in de keten waarin ze actief zijn. Daar heb je afspraken voor nodig: wat wordt de standaard, en met welke taal en techniek?”

Basis Data Infrastructuur

DIL helpt daarom een Basis Data Infrastructuur (BDI) verder te ontwikkelen en de eerste adoptie door de markt te bevorderen. De BDI is een afsprakenstelsel en maakt het mogelijk om automatisch actuele, betrouwbare data uit te wisselen: “We zetten regels en techniek op voor het delen van data. In dit proces spreken we met grote partijen, zoals het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Connekt, Schiphol, de Douane, Havenbedrijven Rotterdam en Amsterdam en ondernemersorganisaties zoals Ondernemingsvereniging evofenedex en Transport en Logistiek Nederland. Op die manier helpt de BDI een transitie voor heel Nederland.”

Snel schakelen en duurzame keuzes maken

Volgens Johan Kerver van Ondernemingsvereniging evofenedex helpt de actuele informatie ondernemers om strakker te plannen, sneller te schakelen en meer optimale keuzes te maken. Deze keuzes zijn vaak ook duurzamer, zoals bij vertragingen op de weg. “In een flink aantal gevallen is het dan een alternatief om de vracht bijvoorbeeld te laten vervoeren door een binnenvaartschip in de buurt. Maar dat kan alleen als je inzicht hebt in alle actuele reisdata van je vracht. Zonder die reisgegevens weten ondernemers de optimale route niet. Dan is het begrijpelijk dat je al snel kiest voor de makkelijke, maar ook meer vervuilende weg.”

Datagedreven werken als noodzaak

Sjoerd benadrukt de noodzaak van datagedreven werken: “Bedrijven die niet datagedreven werken, gaan het niet redden. Ze verliezen het van bedrijven die wél over alle relevante data beschikken en hierdoor de beste keuzes kunnen maken en hopelijk uiteindelijk ook minder personeel nodig hebben. We moeten dus nu met elkaar de omslag maken. En dat kan alleen als we het samen doen.”

Het Nationaal Groeifonds helpt

Het programma Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL), dat met hulp van het Nationaal Groeifonds in de periode tot 2027 zal worden uitgevoerd, versnelt de ontwikkeling en toepassing van de BDI. De Living Labs van DIL zijn vooral gericht op de logistiek via de mainports van Nederland. Andere projecten dan DIL zullen de BDI-afspraken ook toe gaan passen en testen. Dat wordt toegejuicht: hoe meer partijen praktijkervaring opdoen, des te sneller gaat de ontwikkeling en de adoptie.

Johan Kerver (links) en Sjoerd Boot (rechts)

Bron: © Rijksoverheid: Nationaal Groeifonds

Lees meer over het programma DIL op de website https://datainlogistics.org/ of over de BDI op deze site: https://bdinetwork.org/.