Digitaal zakendoen is de nieuwe standaard, maar bestaande platformen en standaarden zijn hier niet voor ontworpen. De BDI is een afsprakenstelsel en een fundament om vertrouwd, wendbaar, snel en makkelijk digitaal zaken te doen, voorbereid op de nieuwe eisen.

Aantoonbaarheid, schaarste, weerbaarheid & veiligheid

De eisen aan dat digitaal zaken doen, worden steeds hoger. De markt en overheden vragen er om:

  • Aantoonbaarheid: laten zien wat de herkomst van goederen is, en wat de milieueffecten van een supply chain zijn.
  • Schaarste: schaarse infrastructuur, tekorten aan arbeidskracht, beperkte milieuruimte en tekorten aan grondstoffen, energie of producten, vragen om informatie en inzicht; de enige manier om onderbouwd scherpe keuzes te maken.
  • Weerbaarheid: opvangen van de gevolgen van disrupties (ontwrichtingen) en schokken in de wereld economie.
  • Veiligheid: van cybersecurity tot bescherming van gevoelige data.
  • Voorkomen van ondermijning: afsnijden van mogelijkheden voor misdaad en fraude en belastingontduiking voorkomen en opsporen.

Waarom de BDI?

De bestaande platformen en manieren/standaarden om elkaar berichten te sturen zijn niet ontworpen voor het nieuwe digitale zakendoen. Het kost steeds meer inspanning om mee te bewegen met de vraag naar data en de benodigde interacties tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en de overheid.

De BDI is een afsprakenstelsel, een fundament, om vertrouwd, wendbaar, snel en makkelijk digitaal zaken te doen, voorbereid op die nieuwe eisen.

Meer weten over de BDI? Lees en download hier de brochure van BDI.