Lean & Green, een initiatief van Connekt, is het leidende CO2-reductieprogramma voor de logistiek in Europa.

De ruim 500 deelnemende verladers en bedrijven in de logistieke dienstverlening committeren zich aan continue de vermindering van hun CO2-uitstoot. Doel van het programma is om de CO2-emissie binnen de logistiek structureel te reduceren door slimme en efficiënte maatregelen en innovatie.

Lean & Green Europe kent 15 nationale programma’s in Europa en Canada. Voor multinationals is er een Europees breed erkenningsprogramma, in lijn met de klimaat doelen van Parijs en de verduurzamingsplannen van de Europese Commissie.

Bezoek de website voor meer informatie over Lean & Green Europe: lean-green.eu.