Lean & Green, een initiatief van Connekt, is het leidende CO2-reductieprogramma voor de logistiek in Europa.

De ruim 500 deelnemende verladers en bedrijven in de logistieke dienstverlening committeren zich aan continue de vermindering van hun CO2-uitstoot. Doel van het programma is om de CO2-emissie binnen de logistiek structureel te reduceren door slimme en efficiënte maatregelen en innovatie.

Het programma kent drie basiselementen: Community, Inzicht en Erkenning.

Community

Een divers netwerk van deelnemende bedrijven die efficiënte en duurzame logistiek nastreven. Hierbinnen zin bedrijven bereid tot nieuwe samenwerkingen, het delen van kennis en successen en voor de laatste ontwikkelingen en innovaties binnen de sector.

Inzicht

Het gedetailleerd berekenen van de CO2-prestatie waardoor het verbeterpotentieel duidelijk wordt. De methode van calculeren en toewijzen van CO2 is volgens de EN-16258 norm ingericht en voldoet daarmee aan bestaande en aankomende wet- en regelgeving rondom CO2-berekening en -allocatie. Daarnaast hebben deelnemers toegang tot een database met maatregelen voor het reduceren van CO2 en het optimaliseren van de logistieke operatie.

Erkenning

Meedoen aan het programma geeft erkenning aan de verbeteringen van de CO2-prestatie door middel van het Lean & Green 5 Star Framework. Deze erkenning wordt door bijvoorbeeld RVO erkend en geeft vrijstelling voor de EED auditverplichting voor logistieke activiteiten.

Deelnemers

Zowel verladers als logistiek dienstverleners (van klein tot groot) werken binnen het programma structureel aan het reduceren van hun CO2-emissie. Deelname aan het Lean & Green programma geeft toegang tot de Lean & Green Community, waarin samenwerken centraal staat.

Deelnemers van Lean & Green zijn bedrijven die:

  • zelf goederen vervoeren, opslaan en/of overslaan;
  • zelf goederen produceren of in handelen, en vervoer of logistiek uitbesteden;
  • zich bezighouden met het beheren van ladingsdragers voor de logistiek, inclusief het (her)positioneren van de ladingsdragers;
  • zich bezighouden met logistieke aansturing en optimalisatie, voor zichzelf en/of namens anderen.
Fast Lane Sessies

Wil je direct stappen maken in het verduurzamen van jouw organisatie? Lean & Green organiseert, samen met data-analysetool BigMile, elke maand meerdere Fast Lane Sessies. Tijdens deze sessie nemen ze je mee in de uitdagingen die het verduurzamen van de logistiek met zich meebrengt. Het geeft inzicht in hoe Lean & Green jou kan helpen deze uitdagingen structureel en efficiënt aan te pakken. Inschrijven voor een van deze Fast Lane Sessies kan op de website van Lean & Green.

Bezoek de website voor meer informatie over het Lean & Green programma: www.lean-green.nl.