De zero-emissie stadsdistributie die vanaf 2025 in grotere steden van toepassing is, speelt in toenemende mate een rol bij de investeringsbeslissingen van Nederlandse fleetowners. Zelfs al voor de investeringen van 2024.

Inmiddels hebben rond de dertig gemeenten besloten deze zones in te voeren. Zero-emissie stadsvervoer zorgt voor zowel versnelling als vertraging van investeringen. Veel (veelal grotere) partijen willen versnellen, maar voor kleinere en middelgrote bedrijven is de overgang lastiger. Zij kunnen echter gebruikmaken van de overgangsregeling.

Vragen van klant beïnvloeden investeringen

De noodzaak tot CO2-reductie krijgt een steeds grotere invloed op de wegtransportsector. Verplichte rapportage over CO2-uitstoot (CSRD/vanaf 2025) is een belangrijke motivatie voor vooral grotere verladers om steeds meer aandacht aan de verduurzaming van vervoer te besteden. Soms willen ze daarvoor iets extra’s betalen of zich iets flexibeler opstellen ten aanzien van de lead-time, maar niet altijd. Er zijn ook klanten die zero-emissievervoer vragen of eisen en daar niet voor willen betalen. Op verzoek van opdrachtgevers rijden transporteurs ook vaker met 100% HVO (hydrotreated vegetable oil) als tussenoplossing. Daarnaast wordt een intermodale vervoersoplossing vaker onderzocht. Het zijn allemaal ontwikkelingen die transporteurs mee moeten nemen in hun investeringsafwegingen.

Vrachtwagenheffing kan zero-emissie versnellen

In het verduurzamingsbeleid is nog geen koppeling aangebracht met het betalen voor CO2-uitstoot, maar de invoering van de wet vrachtwagenheffing zal dit naar verwachting veranderen. Halverwege 2023 heeft de minister aangeven te streven naar invoering per 2026, waarbij de voorkeursoptie een onderscheid naar CO2-uitstoot heeft. Door de val van het kabinet is het onzeker of de invoering vertraging oploopt, maar de wet is al aangenomen en het meerjarenplan wordt op Prinsjesdag 2024 verwacht.

Ook in het Duitse regeringsvoorstel gaat de MAUT in 2024 fors omhoog, door een CO2-heffing per ton. In Europa is daarnaast afgesproken dat het wegtransport op weg naar 2030 onder het emissiehandelssysteem (ETS) valt. Per bedrijfstak beslist de EU dan voortaan hoeveel er jaarlijks mag worden uitgestoten. Op basis hiervan krijgen bedrijven CO2-certificaten uitgereikt. Ook dit zal de druk op transportbedrijven om duurzaam te investeren verder verhogen.

Investeringsdruk en kostenverzwaring: hoe ga je daar als transportbedrijf mee om?

Tijdens de Lean & Green Summit 2023 gaan ING & TVM dieper in op investeringsdruk en kostenverzwaring binnen transport en logistiek en koppelen we deze aan belangrijke trends als verduurzaming en digitalisering. Je doet er de noodzakelijke kennis en inzichten op en hoort tevens de ervaringen en best practices van andere ondernemers.