Carbon footprinting (CF): het bepalen van de CO2-uitstoot van een economische activiteit.

Het is maatschappelijk gezien noodzakelijk om de uitstoot van broeikasgassen systematisch te reduceren, en wel zo snel mogelijk. Ook wordt steeds meer een prijs aan CO2 gehangen. Voor elk bedrijf wordt het daarom vanzelfsprekend om een CO2-boekhouding op te zetten, naast de financiële boekhouding. Carbon footprinting (CF) is het bepalen van de CO2-uitstoot van een economische activiteit.

Aandacht voor de uitstootreductie (Klimaatakkoord) heeft al sinds het vorige Uitvoeringsprogramma van de Topsector Logistiek de hoogste prioriteit. Er zijn veel nieuwe inzichten en resultaten. Bovendien beschikken we nu over in de praktijk geteste methodes. De impact daarvan kan groeien door opschaling van gebruik. Dat geldt voor stadslogistiek, waar uitstootloze zones (Zero Emissie Zones) een grote impact gaan hebben op de inrichting van distributieketens. Maar dat geldt zeker ook voor multimodale achterlandketens die de voedingsaders van de mainports zijn.

De methoden en mogelijkheden van Carbon Footprinting en Carbon Added Accounting sluiten hier bij aan.

Voor de uitvoering schakelt de Topsector Logistiek een apart programma/projectbureau in: TKI Dinalog en Connekt. Deze werken qua ondersteuning als één virtuele organisatie. Maar de geldstromen, de rechtmatige contractering en de financieel administratieve verantwoording worden op basis van de doelstelling strikt gescheiden gehouden: Subsidie voor kennisontwikkeling via TKI Dinalog, of opdrachten voor opschaling via Connekt. Dit betekent dat TKI Dinalog verantwoordelijk is voor het onderzoek en Connekt voor de praktische toepassingen van dat onderzoek.

Bezoek de website voor meer informatie over Carbon Footprinting: carbonfootprinting.org.