Connekt is de uitvoeringsorganisatie van het Modal Shift Programma. De modal shift van weg naar andere modaliteiten is een meer duurzame manier van transport. Door gebruik van spoor en binnenvaartdiensten kan het aantal vrachtwagenkilometers en de daarmee gepaard gaande  CO₂-emissies verminderd worden.

Om de verplaatsing van het goederenvervoer vanaf de weg te versterken, is er een modal shift-maatregel van weg naar water aangekondigd in de Goederenvervoeragenda. Met deze regeling kiest het kabinet voor het stimuleren van de verplaatsing van doorgaand goederenvervoer van de weg naar de binnenvaart (en het spoor).

Dagelijks 1.000 vrachtwagens van de weg

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet de komende jaren samen met de provincies, de Topsector Logistiek en de Logistieke Alliantie in op een modal shift. Meer vervoer van goederen via water (en spoor) in plaats van de weg is ook belangrijk omdat door de grootschalige vervangings- en renovatieopgave van Rijkswaterstaat de druk op het wegennet zal toenemen. Rijkswaterstaat vervangt of renoveert de komende jaren meer dan 100 bruggen, tunnels, sluizen en viaducten. Voor de periode 2020-2024 willen de betrokken partijen op de corridors Rotterdam-Venlo en Rotterdam-Arnhem/Nijmegen dagelijks 2.000 TEU van de weg te ‘shiften’ naar de binnenvaart. Dat betekent dagelijks 1.000 vrachtwagens minder op de weg.

Twee speerpunten

De aanpak kent twee speerpunten t.w. (1) een tijdelijke subsidieregeling teneinde verladers te helpen met de overgang van weg naar spoor en binnenvaart, en (2) een aanbesteding teneinde het aanbod van regelmatige lijndiensten in de binnenvaart te vergroten. De Modal Shift maatregel wordt gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Connekt is de uitvoeringsorganisatie van het Modal Shift Programma.

Voordelen voor bedrijven

De voordelen voor deelnemende bedrijven zijn legio:

  • Positief imago door duurzame productie en mobiliteit;
  • Financiële compensatie dus weinig opstartkosten;
  • Efficiënte logistieke organisatie (m.b.v. logistiek makelaars);
  • Minder vertragingen ondanks grootschalig onderhoud aan de weg;
  • Minder maatschappelijke kosten (slijtage wegennet, geluidshinder, files);
  • Bijdrage aan de klimaatdoelen: 50% minder CO2-uitstoot in 2030 en 95% minder CO2-uitstoot in 2050.

Bezoek de website voor meer informatie over het Modal Shift Programma: modalshiftprogramma.nl.