YNOT, het Young Professional Netwerk van Connekt

Het Connekt netwerk bestaat uit publieke organisaties, private organisaties en kennisinstellingen die zich in Nederland bezighouden met mobiliteit en logistiek. Connekt richt zich op samenwerking en kennisontwikkeling rondom veelal multidisciplinaire vraagstukken in duurzame mobiliteit en logistiek. Om dat effectief te doen is het van belang dat Connekt leden met verschillende disciplines en invalshoeken elkaar goed kunnen vinden en zich van elkaar bewust zijn. Een van de initiatieven om dat te stimuleren is het Young Professional Programma ‘YNOT’. De ervaring leert dat dit programma niet alleen erg waardevol is voor Connekt, maar ook voor het netwerk, de individuele deelnemende organisaties en de deelnemende young professionals. 

Eerdere young professional programma’s hebben laten zien dat deelnemers in een korte periode een breed en waardevol netwerk opbouwen bij de deelnemende organisaties. Ze krijgen een goed beeld van de verschillende organisaties en invalshoeken die komen kijken bij vraagstukken in de mobiliteit en logistiek. In veel gevallen blijft dat netwerk van waarde gaandeweg de loopbaan, met vaak Connekt als centraal ontmoetings- en samenwerkingspunt. Een dergelijke brede ‘spoedcursus’ is binnen individuele organisaties moeilijk vorm te geven, en daarmee is dit een mooie kans voor deelnemende organisaties om een stimulans te bieden in de ontwikkeling van eigen collega’s. 

Het Young Professional Programma is begonnen met twee parallelle groepen van young professionals, waarbij de nadruk van de ene groep ligt op mobiliteitsmanagement, en die van de andere groep op logistiek. De insteek is om elke maand (met uitzondering van de zomerperiode) een bijeenkomst te hebben bij een van de deelnemende organisaties van de young professionals. Bij zo’n bijeenkomst presenteert de organisatie zich in het licht van het gezamenlijke thema, eten we samen, en werken we aan een vraagstuk dat vanuit die organisatie in de groep wordt ingebracht.

We hanteren de stijlregel dat een Young Professional <35 jaar oud is (of zich zo voelt) en maximaal 3 jaar ervaring in de sector heeft.