YNOT, het Young Professional Netwerk van Connekt

Het Connekt netwerk bestaat uit publieke organisaties, private organisaties en kennisinstellingen die zich in Nederland bezighouden met mobiliteit en logistiek. Connekt richt zich op samenwerking en kennisontwikkeling rondom veelal multidisciplinaire vraagstukken in duurzame mobiliteit en logistiek. Om dat effectief te doen is het van belang dat Connekt leden met verschillende disciplines en invalshoeken elkaar goed kunnen vinden en zich van elkaar bewust zijn. Een van de initiatieven om dat te stimuleren is het Young Professional Programma ‘YNOT’. De ervaring leert dat dit programma niet alleen erg waardevol is voor Connekt, maar ook voor het netwerk, de individuele deelnemende organisaties en de deelnemende young professionals.  

Eerdere young professional programma’s hebben laten zien dat deelnemers in een korte periode een breed en waardevol netwerk opbouwen bij de deelnemende organisaties. Ze krijgen een goed beeld van de verschillende organisaties en invalshoeken die komen kijken bij vraagstukken in de mobiliteit en logistiek. In veel gevallen blijft dat netwerk van waarde gaandeweg de loopbaan, met vaak Connekt als centraal ontmoetings- en samenwerkingspunt. Een dergelijke brede ‘spoedcursus’ is binnen individuele organisaties moeilijk vorm te geven, en daarmee is dit een mooie kans voor deelnemende organisaties om een stimulans te bieden in de ontwikkeling van eigen collega’s. 

Young Professionals

Voor een young professional bestaat geen harde definitie, maar indicatief zoeken we naar medewerkers van Connekt leden onder de 30 jaar, en met 0 tot 3 jaar domeinrelevante werkervaring. Voor deelnemende organisaties biedt het de kans om hun young professionals een versnelde cursus Mobiliteit te geven en een gerelateerd netwerk op te bouwen. Voor deelnemende young professionals kan dit programma een kickstart zijn in het opbouwen van een eigen netwerk van private partijen, overheden en kennisinstellingen die zich met het domein bezighouden. Voor Connekt vergroot het programma de betrokkenheid van organisaties in het netwerk en onderlinge kruisbestuiving, en de young professionals bekend te maken met de kracht van het Connekt netwerk.  

Het YNOT uitwisselingsprogramma 

In 2024 start weer een editie van het YNOT uitwisselingsprogramma! Daarin laten we een groep van 16 tot 20 young professionals uit 6 tot 8 verschillende organisaties gedurende meerdere sessies van elkaar en elkaars bedrijf leren. In de samenstelling van deze groep zoeken we naar een goede representatie van de triple helix, om zo verschillende inzichten en achtergronden op een bepaald thema aan tafel te hebben. Na een kick-off bij Connekt organiseert elke organisatie één sessie, zodat de young professionals in totaal 6 tot 8 sessies bijwonen, waarvan er eentje zelf wordt georganiseerd. Zo’n bijeenkomst zal (indicatief) plaatsvinden op een werkdag van 16:00 tot 20:00 op het kantoor van de host, en zal bestaan uit een organisatiepresentatie door een senior collega (gerelateerd aan het thema van de groep), gezamenlijk eten en/of borrel, en werken aan een organisatie-specifieke case.   

Van de deelnemende organisaties vragen wij: de tijd van twee young professionals om 6 tot 8 bijeenkomsten bij te wonen en om er eentje te organiseren, de tijd van een senior collega om de organisatie te presenteren, en de kosten voor het hosten van één bijeenkomst (locatie, eten, borrel, etc.).