Kan je in de vorm van een elevator pitch uitleggen wat CMS doet?
Smart-cities, duurzame mobiliteit, Mobility as a Service (MaaS) en autonome, communicerende en elektrische (deel)voertuigen. CMS is bekend met de ambities en innovaties in de Mobility-sector en verbindt jarenlange ervaring in deze branche met up-to-date kennis van de laatste technologie en een pragmatische juridische aanpak. CMS is een van de grootste advocatenkantoren ter wereld met 4500 juristen, 1000 partners en 74 vestigingen in 42 landen. Op het gebied van Mobility hebben wij het grootste legal team van Nederland. Met experts op het gebied van onder meer big data en privacy, aanbestedingen, infrastructuur, vervoer, vastgoed en finance.

Al jaren zijn wij de juridische sparringpartner voor toonaangevende partijen in de Mobility-sector zoals vervoersbedrijven, investeerders, erkende distributeurs van automerken, financiële instellingen, verzekeraars, fietsfabrikanten en brandstofleveranciers of partijen die zich richten op parkeermanagement en transport- en bezorgdiensten. Of het nou gaat om duurzaamheidvraagstukken, het financieren van mobiliteit of opkomende technologieën. Wij geven inzicht in de kansen en mogelijkheden.

CMS helpt nationale en internationale bedrijven concurreren en groeien. Niet alleen met oplossingsgerichte en glasheldere adviezen. Wij weten wat ondernemers bezig of wakker houdt. Onze topspecialisten denken en ondernemen mee. Zo maken we met en voor onze opdrachtgevers het verschil. Wij leven ‘Your World First’.

Op welke dienst/welk project is CMS het meest trots als het gaat om smart, sustainable en social mobility?
Wij helpen onze cliënten hoe een aanbesteding zo vorm te geven dat sociale aspecten een zo goed mogelijke plek krijgen. Om processen zo vlot mogelijk te laten verlopen onderzoeken we ook innovatieve uitvragen, zoals aanbesteden door middel van blockchain.
Daarnaast begeleiden wij dikwijls inschrijvers op vervoersaanbestedingen, waarbij vooral sociale mobiliteit en doelgroepenvervoer een groot deel van ons advieswerk betreft.
Maar minstens zo trots zijn we op onze betrokkenheid bij diverse start ups. Het is ook voor ons leuk en uitdagend te werken met partijen die met innovatieve oplossingen out of the box durven te denken en die vanuit een partnership gedachte ons op dagelijkse basis meenemen in hun zoektocht en hen tegelijkertijd bij te staan bij juridische issues waar zij tegenaan lopen.

Op welke thema’s komen de andere Connektleden jullie tegen?

  • Mobility as a Service (MaaS)
  • Infrastructure
  • ACE (Autonomous Connected Electrified)
  • GDPR

Wat voegen jullie toe aan dit thema en/of het Connekt netwerk? En wat kan Connekt voor CMS betekenen?
Wat voegen we toe op MaaS?
CMS beseft zich dat het succes van MaaS afhankelijk is van samenwerking tussen heel veel partijen met alle daarmee gepaard gaande juridische uitdagingen. Marktpartijen zoals leveranciers, overheden, financiers en vervoersbedrijven moeten elkaar vinden en goede afspraken met elkaar maken. Een MaaS project zal geconfronteerd worden met onder meer aanbestedingen, vergunningen, privacy, financieringen, mededinging en vele andere juridische valkuilen. CMS kent het speelveld en brengt alle partijen ook juridisch bij elkaar.

ACE
ACE (Autonomous Connected Electrified) De opkomst van elektrische, autonome en communicerende voertuigen (hierna afgekort tot autonome voertuigen) is inmiddels een niet te keren ontwikkeling met vergaande maatschappelijke impact.

De ontwikkeling van autonome voertuigen is niet een louter technische uitdaging. Ook – of misschien wel juist – de maatschappelijke ethische en vraagstukken van openbare orde zoals verkeersveiligheid, die onlosmakelijk verbonden zijn aan het gebruik van autonome voertuigen, en daarmee wetgeving, bepalen op dit moment het draagvlak en daarmee de snelheid van ontwikkeling en van autonome voertuigen.

Het gaat dan bijvoorbeeld over veiligheid, aansprakelijkheid, het gebruik van door deze voertuigen gegenereerde persoonsgegevens, ethiek, publieke steun en het naast elkaar bestaan van verbonden en geautomatiseerde voertuigen met handmatig bestuurde voertuigen. Daarnaast wordt de ontwikkeling belemmerd door strikte vaak internationale regelgeving die soms ook zeer technisch van aard is. Het huidige stelsel van regelgeving voorziet maar ten dele in de nieuwe werkelijkheid. Mogelijkheden worden geboden door wetgeving die ruimte laat voor experimentele toelating van autonome voertuigen op openbare wegen. CMS is op dit moment betrokken bij enkele pilot projecten, waarbij de mogelijke beperkingen van regelgeving worden geïnventariseerd, en waar mogelijk te onderzoeken onder welke omstandigheden autonome voertuigen kunnen worden toegelaten tot de openbare ruimte. Hoewel deze projecten zich nog in de experimentele fase bevinden acht CMS participatie van groot belang. Actieve participatie als onderdeel van ons motto: Your World First.

Connekt fungeert voor CMS als een platform, netwerk, manier om kennis te vergroten en kennis te delen.

Wat is volgens CMS op dit moment de meest kansrijke disruptieve innovatie?
Blockchain en artificial intelligence (AI) is ‘here to stay’ en sector overstijgend. Dat dit van impact is en gaat zijn op het (bedrijfs)leven is zeker. Alle ondernemers binnen Mobility doen er goed aan te (blijven) onderzoeken wat hiervan de kansen voor hun bedrijf zijn en de uitdaging te omarmen. En daarbij natuurlijk wel rekening houden met de – soms verregaande – juridische implicaties. CMS heeft blockchain als aandachtsgebied en adviseert nationale en internationale bedrijven hierover. Bovendien experimenteert CMS als eerste advocatenkantoor in Nederland met supercomputer IBM Watson om haar eigen dienstverlening te verrijken en heeft dus zelf ervaring met en oog voor disruptieve innovatie.