Kan je in de vorm van een elevator pitch uitleggen wat Enigma Consulting doet?
Enigma Consulting ontwerpt en implementeert samen met de (lokale) overheden mobiliteits oplossingen met een grote klantacceptatie als primaire doelstelling. Bij het ontwerp van oplossingen maken we gebruik van methodieken als Lean Innovation en Service Design. Lean Innovation helpt om nieuwe diensten en processen efficiënt en effectief te ontdekken in kleine meetbare stappen. Service Design is een hulpmiddel om diensten klantgericht te ontwerpen.

Op welke dienst/welk project is Enigma Consulting het meest trots als het gaat om smart, sustainable en social mobility?
Een hoge klanten acceptatie graad bij een mobiliteits oplossing is het voornaamste doel dat Enigma Consullting nastreeft. Dat wordt gerealiseerd als de oplossing voorspelbaar en intuitief is voor de klant. In het geval van fietsparkeren is er tot op heden een onderscheidt tussen de NS fietsenstalling en de gemeentelijke fietsenstalling. Bij de één identificeer je je met de OV kaart, bij de ander middels een bonnetjes systeem en dat schept verwarring bij de klant. De klant wil zijn fiets parkeren in een parkeerstalling en daarbij zijn favoriete en beschikbare identificatie middel gebruiken. De meeste mensen hebben een bankpas bij zich, veel mensen hebben een OV kaart bij zich. Samen met de banken heeft Enigma kunnen realiseren dat de bankpas naast de OV kaart als identificatiemiddel mag worden gebruikt voor een tweetal pilots, Paradiso en RAI. De uitkomst is dat de bankpas heel snel door de klanten geaccepteerd werd. De volgende stap is dat deze toepassing van de bankkaart algemeen wordt en dat het gebruik van de bankkaart ook op de NS fietsenstallingen wordt geaccepteerd. Dan maakt het voor de klant niet meer uit welk identificatie middel hij gebruikt: OV kaart, bankkaart of NFC telefoon.

Op welke thema’s komen de andere Connektleden jullie tegen?
Enigma Consulting adviseert de gemeentes bij beleids- en oplossingskeuzes. Een disruptieve aanpak gaan we daarbij niet uit de weg mits dit in het belang van de klant is. In de rol van adviseur zullen we Connekt leden tegenkomen die oplossingen bieden. Onze kracht is kennis van de markt en innovatieve aanpak waardoor we in staat zijn de beste keuzes te maken.

Wat voegen jullie toe aan dit thema en/of het Connektnetwerk? En wat kan Connekt voor Enigma Consulting betekenen?
Bij Enigma Consulting staat de klant, de mobiliteits gebruiker, op 1, 2 en 3. We hebben jarenlange ervaring om langs deze as oplossingen te ontwikkelen en te beoordelen. Daarnaast kunnen we, door onze betalingsverkeer achtergrond, parrellelen trekken tussen de betaal- en mobiliteitsketens.  Deze unieke kennis gebruiken we om de mobiliteits agenda verder te brengen. Enigma Consulting vindt het belangrijk om de dialoog met alle stakeholders in de mobiliteits markt te voeren

Wat is volgens Enigma Consulting op dit moment de meest kansrijke disruptieve innovatie?
In onze dromen zien wij een nationaal mobiliteits eco systeem waarin elke mobiliteitsaanbieder een plek heeft en waarin de consument meerdere keuzes heeft om mobiliteitsmodaliteiten te combineren om van A naar Z te komen terwijl er op een volledig transparante manier afgerekend wordt.