Kan je in de vorm van een elevator pitch uitleggen wat Floriade Almere 2022 doet?
Wereldwijd gaan steeds meer mensen in steden wonen. Deze steden staan voor de uitnodiging hun inwoners te voorzien van voldoende werkgelegenheid, groen, veilig voedsel, geen afval en duurzame energie. Oplossingen voor vraagstukken op het gebied van klimaat, energie en afval moeten bovenal op stedelijk niveau worden gevonden. Almere wordt de etalage van het groene en gezonde wonen anno 2050. De Floriade in 2022 past perfect bij de ambitie van Almere om uit te groeien van tuinstad naar ‘groene stad’. Hiertoe is permanente innovatie nodig, waarbij het Floriadeterrein in Almere dient als proeftuin. Het impliceert ook dat Almere (breder dan de Floriadewijk alleen) ruimte wil bieden (letterlijk maar ook bestuurlijk) aan “next” op het vlak van groene steden, de daarbij ten dienste staande gebiedsontwikkeling, een verkeersluwe wijk, toepassing van urban mining, smart grids en last but not least gebruikmakend van 3D-gebiedsinformatie. Daarnaast is de Floriade ook proeftuin voor de omgevingswet, vergunningsverlening en de nieuwe rol van de (digitale) overheid. 

Voor goede ideeën van mensen en organisaties die “er eens over na gaan denken” is het te laat. We zoeken naar de mogelijkheden om versnelling te bieden aan opschaalbare pilots die elders in het land of erbuiten al in ’laboratorium-omgevingen’ zijn beproefd. Maar die nog moeten worden verbonden met (vaak eveneens innovatieve) ontwikkelingen in andere domeinen om tot daadwerkelijke implementatie te kunnen komen.

Op welke dienst/welk project is Floriade Almere 2022 het meest trots als het gaat om smart, sustainable en social mobility?
Almere heeft inmiddels op diverse fronten een koploperspositie ingevuld. Zoals met het afvalverzamelsysteem in het centrum, ledverlichting in de openbare ruimte, het upcycle station en, last but not least, kent Almere de meeste vrije busbanen waar ook in Europa. Met nog tal van innovaties en ontwikkelingen op het vlak van energie en de afvalloze stad in het verschiet. De Floriade bundelt de lokale en regionale initiatieven en verbindt ze met de innovaties van andere overheden en bedrijfsleven.

Op welke thema’s komen de andere Connektleden jullie tegen?
Uiteraard op het vlak van Mobility as a Service en Crowdmanagement. Maar ook op gebieden als datagestuurd risicomanagement en blockchain technologie. Floriade is:

  1. Nieuwe mogelijkheden voor bouwlogistiek en supply chain management
  2. Nieuwe vervoersconcepten voor het evenement in 2022 voor bezoekers en medewerkers
  3. Nieuwe vervoersconcepten voor de verkeersluwe Floriade-woonwijk, waaronder het vervoer van en naar het station Almere Centrum en de benutting van het regionale busknooppunt bovenop de nieuwe A6.
  4. Wat voegen jullie toe aan dit thema en/of het Connektnetwerk? En wat kan Connekt voor Floriade Almere 2022 betekenen?

Wat voegen wij toe?
Een omgeving waar, afgebakend in tijd en overige condities, concepten beproefd kunnen worden op daadwerkelijke opschaalbaarheid. Met een podium waar 2 miljoen bezoekers in 2022 op afkomen. Met samenwerking met de regionaal aanwezige hogescholen Aeres en Windesheim en de partners van Advanced Metropolitan Solutions.

Wat kan Connekt voor de Floriade 2022 betekenen?
Connekt kan het onafhankelijk platform en ontsluiting naar het brede achterliggende netwerk van organisaties voor Smart Mobility en Mobility as a Service zijn. Daarbij kan zij behulpzaam zijn in het organiseren van een “buitenboordmotor” op de deelaspecten:

  • Slimme bouwlogistiek
  • Mobiliteit in de verkeersluwe stad (MaaS)
  • Vervoer, crowd control (en data gestuurd risico-management) voor de bezoekers en de medewerkers van de expo.
  • Last mile oplossingen voor de verbinding tussen station en Floriade-wijk, zowel tijdens de expo als erna in de woonwijk.

 Ter illustratie: we kunnen natuurlijk tijdelijke parkeerplaatsen aanleggen en tijdens de Floriade extra bussen tussen station en Floriade laten pendelen. Maar liever steken we die energie en de middelen, samen met partners die zich willen (ver)binden, in state of the art +1 oplossingen: innovatief en aansprekend, waarbij het wel moet functioneren.

Wat is volgens Floriade Almere 2022 op dit moment de meest kansrijke disruptieve innovatie?
Het daadwerkelijk onderling verbinden van allerhande pilots die in “laboratorium-omgevingen” en gericht op vaak een beperkt aantal (inhoudelijke) aspecten tot opschaalbare innovaties. Aanjager voor nieuwe businesscases en governancemodellen.