Kan je in de vorm van een elevator pitch uitleggen wat de Vervoerregio Amsterdam  doet?
De Vervoerregio Amsterdam zet zich in voor een optimale bereikbaarheid van de Amsterdamse regio. Verbinden is onze missie. Als regisseur van het regionale verkeer en vervoer dragen we bij aan goede verbindingen tussen bestemmingen, zodat mensen zich per openbaar vervoer, fiets of auto snel, veilig en comfortabel kunnen verplaatsen. Daarvoor bundelen we met vijftien gemeenten onze kennis en bestuurlijke kracht. De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad vormen samen de Vervoerregio Amsterdam.

Als Vervoerregio zoeken we ook de verbinding met andere overheden, onderwijs- en kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Gezamenlijk ontwikkelen we innovatieve oplossingen voor de mobiliteitsopgaven. Daarbij streven we naar een duurzaam gebruik van energie en grondstoffen in het verkeer- en vervoersysteem. Zo dragen we bij aan een economisch sterke regio, waarin het voor iedereen prettig reizen en verblijven is.

De Vervoerregio is opdrachtgever van het openbaar vervoer per bus, tram en metro. Hiervoor verlenen we concessies aan vervoerbedrijven en subsidie voor de exploitatie van het openbaar vervoer. Ook investeren we in nieuwe trams en metro’s.

Daarnaast financiert de Vervoerregio verbeteringen in de regionale infrastructuur voor (vracht)auto, fiets en openbaar vervoer en maakt beleid voor een betere benutting en gebruik van het wegennet en de openbaar vervoer- en fietsnetwerken. We hebben een trekkende of een begeleidende rol en laten in onze aanpak de belangen van verschillende partijen samenkomen en zorgen voor verbinding met lokale en nationale netwerken.

We stimuleren ook het fietsgebruik en werken aan een netwerk van hoogwaardige, snelle fietsroutes in de Amsterdamse regio. Om de combinatie van fiets met OV te versterken, spelen we een actieve rol bij de aanleg van fietsparkeervoorzieningen bij stations. Verder zetten we ons in voor een verkeersveilige regio en reductie van het aantal verkeersslachtoffers. Daarbij richten we ons op een veilige infrastructuur en veilig verkeersgedrag door educatie, voorlichting en handhaving. De weggebruiker staat hierbij centraal.

Op welke dienst/welk project is de Vervoerregio Amsterdam het meest trots als het gaat om smart, sustainable en social mobility?
De transitie naar zero emissie busvervoer bijvoorbeeld. In de verschillende OV-concessies worden belangrijke stappen gezet. Zo komen er in april 100 elektrische bussen in Amstelland Meerlanden en dan rijdt op en rond luchthaven Schiphol de grootste elektrische busvloot van Europa. Andere innovatieve projecten zijn MAAS, de aanleg van de Uithoornlijn en de komst van het nieuwe OV-lijnennet wanneer de Noord/Zuidlijn gaat rijden, één van de grootste vernieuwingen in het openbaar vervoer in 125 jaar.

Op welke thema’s komen de andere Connektleden jullie tegen?
Automated & Connected Driving, Mobility as a Service, Factor 6 , Lean & Green en Stadslogistiek.

Wat voegen jullie toe aan dit thema en/of het Connektnetwerk? En wat kan Connekt voor de Vervoerregio Amsterdam  betekenen?
Factor 6 / Lean & Green
Wederzijdse kennisuitwisseling en samenwerking over het regionale verkeer en vervoerbeleid en uitvoering van complexe projecten in de drukke Amsterdamse regio.

Automated & Connected Driving
Voertuigtechnologie is een van de thema’s in het MRA-programma Smart Mobility waar de Vervoerregio Amsterdam namens de MRA kker van is. Dit thema richt zich op de komst en groei van gebruik van steeds slimmere voertuigen die conceted zijn met elkaar en met wegkantsystemen

Mobility as a Service
De Vervoerregio Amsterdam werkt samen met de gemeente Amsterdam aan een pilot MaaS gericht op werkgevers en bewoners. We doen dit samen met het ministerie van I&W Doel is om MaaS-concepten werkend te krijgen.

Wat is volgens de Vervoerregio Amsterdam  op dit moment de meest kansrijke disruptieve innovatie?
Erg lastig om aan te geven. We volgen en stimuleren de diverse smart mobility ontwikkelingen en toepassingen op het gebied van data, voertuigtechnologie, digitale en fysieke infrastructuur en MaaS.