Op 23 en 24 mei organiseerde Rijkswaterstaat het 5e DATEX II Forum in het LEF Future Meeting Centre. 143 deelnemers uit 20 verschillende landen kwamen samen om meer te leren over de standaard, kennis uit te wisselen met de rest van de community en discussies aan te gaan over de toekomst.

Aanwezig waren zowel nieuwe als ervaren ITS-systeemgebruikers, beleidsmakers, software ontwikkelaars, informatie architecten en ITS-consultants. Ook waren er verschillende domeinen vertegenwoordigd, zoals wegbeheerders (snelweg, stedelijk, interstedelijk), dienstverleners, kaartenmakers, de ITS en C-ITS industrie en kennisinstellingen.

Lees meer over DATEX II Versie 3 en de “Declaration of Utrecht: een niet-bindende leidraad voor de toekomst van DATEX II” op de MOGIN website.