Het hoofddoel van CAPITAL is het opzetten en leveren van een trainingsprogramma voor professionals werkzaam in de (C) ITS – sector, om zo de kennis over ITS verder te verspreiden en te vergroten.

Als onderdeel van het CAPITAL project heeft gemeente Helmond een vragenlijst opgesteld, met als doel inzicht te krijgen in de huidige kennisniveau’s en vooral de kennisbehoefte op bepaalde ITS onderdelen in kaart te brengen. Dit zal vervolgens worden gebruikt om de specifieke trainingsbehoeften te bepalen, onderwerpen te prioriteren en vooral “tailor-made” trainingsmodules  en trainingsmateriaal te kunnen produceren.

De survey richt zich met name op overheden en andere professionals in de transportsector (OV-bedrijven, vervoerders) en is open tot 23 mei.

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan.