Connekt heeft namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu de aanbesteding ‘Toon en Teken Interface’ voor de actie NLIP van de Topsector Logistiek uitgeschreven. Ten behoeve van de transportsector, is een platform ontwikkeld voor de elektronische vrachtbrief en dit is daarmee de officiële opvolger van de papieren AVC/CMR vrachtbrief. Doelstelling van dit project is om een standaard te ontwikkelen om boordcomputers te laten communiceren met de Toon- en Teken Component.

Ten behoeve van de transportsector, is een platform ontwikkeld voor de elektronische vrachtbrief en dit is daarmee de officiële opvolger van de papieren AVC/CMR vrachtbrief. Doelstelling van dit project is om een standaard te ontwikkelen om boordcomputers te laten communiceren met de Toon- en Teken Component.

De opdracht omvat:

 • Het ontwerpen van een standaard voor de uitwisseling van informatie tussen boardcomputers en een T&T Component. Aangezien kleine vervoerders vaak geen boordcomputer gebruiken, dient de berichtenstandaard ook geschikt te zijn voor het gebruik door een smartphone/tablet APP (Android, IOS en Windows) die de T&T Component kunnen aanroepen;
 • Het in de praktijk omzetten van commitments van minimaal 5 boordcomputerleveranciers om die standaard interface te ondersteunen;
 • Het implementeren en testen bij elk van de gecommitteerde boordcomputerleveranciers van de interface, bij één of meerdere vervoerders of logistieke partij, in de praktijk;
 • Het implementeren en testen van de interface op de platforms IOS, Android en Windows in de praktijk, bij één of meerdere vervoerders of logistieke partij;
 • Het vaststellen van de voorwaarden waaronder data gedeeld zullen kunnen worden. De data die middels de standaard gedistribueerd worden, dienen maximaal herbruikbaar te zijn in de logistieke keten om herinvoer te voorkomen en logistieke optimalisaties te kunnen doen. Voor het maken van afspraken tussen de verschillende partijen, dient gebruik gemaakt te worden van de door NLIP ontwikkelde contracten;
 • Het beheren van de standaard voor minimaal 3 jaar na afloop van de ontwerp- en implementatie-opdracht.

Zie voor meer informatie de leidraad en overige stukken op TenderNed (onder nummer 63737).

Belangrijke data*:

 • 1 juni 2015, 17:00 uur
  Sluitingstermijn voor het indienen van vragen voor de Nota van Inlichtingen
 • 5 juni 2015
  Publicatie laatste Nota van Inlichtingen
 • 6 juli 2015, 15:00 uur
  Sluitingstermijn indiening Inschrijvingen bij Connekt
 • 20 juli 2015
  Bekendmaking Winnaar
 • 10 augustus 2015
  Opstellen Overeenkomst met Winnaar

* Connekt is gerechtigd tussentijds de tijdsplanning aan te passen, met uitzondering van verkorting van wettelijk vastgestelde minimumtermijnen.