Uit experimenteel onderzoek van HAN Applied Research Laboratory Automotive (ARL-A), dat is uitgevoerd in opdracht van de Topsector Logistiek, zijn twaalf aandachtspunten voor fabrikanten en gebruikers naar voren gekomen die bijdragen aan de veiligheid en stabiliteit van de cargobikes.

Cargobikes zijn in toenemende mate zichtbaar in de binnensteden. Ze worden beschouwd als duurzaam logistiek alternatief. Momenteel is er in de meeste landen zeer weinig wetgeving over het ontwerp van bakfietsen, laat staan voor cargobikes. Het ontbreekt aan normen dus ontwikkelen fabrikanten cargobikes naar hun beste eigen inzicht en volgens eigen specificaties.

Daarom is de HAN ARL-A in opdracht van de Topsector Logistiek een onafhankelijk experimenteel onderzoek is gestart naar diverse aspecten m.b.t. veiligheid, stabiliteit en gebruik van deze type voertuigen. Vanuit het netwerk van Connekt zijn diverse fabrikanten benaderd en acht verschillende bakfietsen geleverd voor het onderzoek. Door de HAN is gekeken naar het remgedrag, de stabiliteit, constructie en actieradius onder verschillende weerscondities, beladen en onbeladen.

Nico Anten, executive chairman van Connekt: “De proactieve houding van marktpartijen om gezamenlijk met een kennisinstelling tot een set van veiligheids- en stabiliteitsindicatoren te komen, is bewijs dat de publiek – private samenwerking ook op dit domein werkt”.

Sinds 2019 voert het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) het secretariaat van de werkgroep Cargo Bikes, waar wordt gewerkt aan een Europese norm. Het ontwikkelen van een Europese norm duurt minimaal drie jaar aangezien het proces in de werkgroep gebaseerd is op consensus. Dit vraagt tijd, maar waarborgt tegelijktijdig kwaliteit en draagvlak.

De Topsector Logistiek heeft met de NEN afgesproken dat de onderzoeksmethodiek van de HAN wordt gedeeld met de werkgroep Cargo Bikes, zodat de opgedane kennis en ervaring meegenomen worden in het normalisatieproces.

Meer informatie lees je op de website van Topsector Logistiek.