Op het jaarcongres van de Topsector Logistiek heeft Arthur van Dijk, voorzitter van Transport en Logistiek Nederland (TLN), vandaag de Green Deal ZES getekend, namens de deelmarkt Afvalstoffentransport. Tevens heeft een aantal individuele afvalbedrijven de Green Deal ondertekend. Hiermee committeren deze bedrijven zich aan het doel van deze Green Deal: zero emissie in steden vóór 2025.

Een aanzienlijk deel van de afvalstoffen wordt ingezameld in binnenstedelijke gebieden. Door de vrije keuze die Nederland toestaat aan afvalproducenten om een inzamelaar te kiezen, begeven zich verschillende inzamelaars van afval in hetzelfde geografische gebied. Dat zij dat afzonderlijk zo efficiënt mogelijk doen, lijdt geen twijfel. Maar als je de hele inzamelsector als geheel bekijkt, kan daar nog een grote efficiencyslag worden gemaakt.

Nog een reden voor deelname aan de Green Deal is de groei van de afvalstoffeninzameling door de verduurzaming van de economie. Van Dijk: “Met de komst van de circulaire economie proberen we nog meer nuttigs uit afval te halen: meer bronscheiding dus en meer logistieke handelingen. Ondanks die toename hebben de inzamelaars, verenigd in TLN, de uitdaging opgepakt om de inzameling schoner, slimmer, en ook veiliger te maken. Daarbij kan de overheid, zowel centraal als decentraal een faciliterende rol spelen. Een Green Deal lag dan ook voor de hand. Met de ondertekening van de Green Deal ZES laten de inzamelaars zien dat zij een bijdrage willen en gaan leveren aan een optimale en schone logistiek in de binnensteden.”

De ondertekenaars van 22 april 2016: Shanks Division Commercial Waste, Van Werven, SUEZ , TLN Deelmarkt Afvalstoffentransport.