De groep Young Professionals van de deelnemende leden, CGI, Goudappel, Capgemini, NDW en Ministerie IenM kwamen op 29 maart bij elkaar voor de tweede bijeenkomst van het ITS Leadership Exchange Program. Bij CGI in het Spark Innovation Center gingen de deelnemers aan de slag met Big Data.

Lees wat deelneemster Fraukje Coopmans van Capgemini te vertellen heeft over deze ITS LEP bijeenkomst:

‘Overal om me heen zie ik de hoeveelheid data exponentieel toenemen terwijl er soms nog weinig mee gedaan wordt. Big data biedt de architectuur om deze berg aan data behandelbaar te maken en snel antwoorden op vragen te vinden. Belangrijk is hierbij wel om de juiste vragen te stellen en niet lukraak correlaties proberen te vinden.

We kregen tijdens de bijeenkomst vanuit CGI de vraag om een idee te pitchen om het binnenstedelijk gebied beter bereikbaar te maken. Net daarvoor hadden we al een mooi idee gezien vanuit CGI voor ‘Slimme kruispunten’, waarmee bijvoorbeeld hulpdiensten voorrang kunnen krijgen op een kruispunt zodat deze minder tijd verliezen op dit soort knelpunten.

Mijn groepje pitchte het idee van de ‘Fast Fiets’, ook wel ‘Fiets First’ kruispunt. Een grote frustratie van fietsers is dat ze soms lang op groen moeten wachten op een kruispunt, en vervolgens vrij weinig tijd krijgen om door te fietsen. Om het fietsen aan te moedigen en ook de doorstroming voor fietsers te verbeteren, bedachten wij het idee om fietsers op kruispunten voorrang te geven. Zo’n ‘Fiets First’ kruispunt telt het aantal fietsers en geeft genoeg tijd om door te fietsen. Daarnaast zal het kruispunt ook snel groen geven als de hoeveelheid fietsers bij een stoplicht hoog is (of bijvoorbeeld over een bepaalde drempelwaarde heen is). Minder frustratie en hogere doorstroming maakt het mogelijk dat meer mensen gaan fietsen! Met dit idee wonnen we de pitch van de avond.

Ik heb veel geleerd over de innovatieve manieren die CGI op dit moment en in de toekomst wil gaan inzetten om mobiliteit in zijn breedste zin te verbeteren. Erg interessant vond ik ook het ‘DriverApp’ initiatief. Een app die autobestuurders binnenkort in de binnenstad van Rotterdam door middel van een puntensysteem moet gaan aansporen milieuvriendelijker te gaan rijden.

Het leukste vond ik om het Spark lab van CGI te zien, ze doen daar duidelijk veel met nieuwe technologieën en gaf veel stof tot nadenken’.

Wilt u meer informatie over het ITS LEP programma, neem dan contact op met Nick Juffermans.