Nieuwe call CEF Transport van 750 miljoen euro in het najaar

De Europese Commissie maakte op 8 juli in het coördinerend comité voor CEF Transport bekend dat zij in oktober opnieuw een call wil openen voor grensoverschrijdende spoorprojecten, ERTMS en enkele horizontale prioriteiten: innovatie, SESAR (Single European Sky), Motorways of the Sea (MoS), ITS en stedelijke knooppunten. Hiervoor is 750 miljoen euro beschikbaar waarop initiatiefnemers uit alle 28 lidstaten een beroep kunnen doen. Daarnaast komt er ook een call van  ruim 1 miljard euro voor een aantal cohesielanden.

Bij grensoverschrijdende spoorprojecten geeft de Commissie prioriteit aan projecten, die CEF subsidie combineren met private financiering (blending), bijvoorbeeld door gebruik te maken van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) of andere innovatieve financiële instrumenten van de EIB. De nadruk zal liggen op SESAR en ERTMS. De precieze verdeling over de verschillende doelen en prioriteiten en andere details worden pas in september bekend.

Dit voorjaar maakte de Commissie al bekend dat zij dit najaar 90 miljoen euro ter beschikking wil stellen voor vermindering van spoorlawaai, vrachtvervoersdiensten en synergieprojecten (projecten die zowel bijdragen aan het realiseren van een gezamenlijk Europees vervoersnetwerk als aan een efficiënte en duurzame Europese energie-infrastructuur). Totaal is komt dus 840 miljoen euro beschikbaar.

Infodag en workshop
INEA wil op 25 oktober een informatiedag over deze derde CEF Transport call organiseren. Voor Motorways of the Sea wordt medio september een aparte workshop georganiseerd.

Uitslag CEF Transport call 2015
De lidstaten hebben daarnaast ingestemd met het voorstel van de Europese Commissie om aan 195 projecten subsidie te verstrekken uit de Connecting Europe Facility (CEF). Samen ontvangen deze projecten 6,7 miljard euro. Nederland is bij 13 projecten betrokken. Het gaat hierbij onder meer om verbeteringen aan verkeersmanagementsystemen op luchthaven Schiphol en verkeersinformatie-diensten langs grote vaarwegen (RIS), en het installeren van het nieuwe Europese verkeersmanagement- en veiligheidssysteem ERTMS op en langs het spoor.

Slim en duurzaam
Ook vooruitstrevende duurzame projecten ontvangen subsidie zoals: ultrasnelle laders voor elektrische voertuigen, tankstations voor waterstofbussen, schepen op LNG en slimme digitale infrastructuur voor weggebruikers (ITS). De volledige uitslag vindt u hier (66 MB).

Heeft u vragen of opmerkingen?
Neem dan contact op via de TEN-T postbus: rvotent@rvo.nl.