Sjoerd Haverkamp van CGI: “Mobiliteit is een prachtige mix van collectieve en individuele wensen. Ik geloof dat de beste oplossingen diegene zijn waar deze twee typen wensen als win-win samenwerken. In een wereld waarbij urbanisatie zorgt voor extra sense of urgency en technologie ons helpt aan een volledig nieuwe dimensie van oplossingen. ”

 


Hans Stevens van de Verkeersonderneming Rotterdam:
“De afgelopen jaren hebben we geleerd dat mobiliteit meer is dan het oplossen van files. Er is ook nog een sociaal aspect. Mobiliteit zorgt er immers ook voor dat je kunt deelnemen aan processen in de samenleving. Dat je naar een sollicitatiegesprek ver weg in de haven kunt gaan of naar een verder gelegen sportclub. Denk aan het organiseren van een soort social return systematiek. Marktpartijen die met hun diensten geld verdienen aan het oplossen van de problemen die dikke vervoerstromen hebben, zouden met een deel van dat verdiende geld als een soort social return ook enkele, sociale kanten van mobiliteit ter hand kunnen nemen. Zo kun je met elkaar een beter land maken, mensen mobiliteit, mobiliteitsgeluk, geven. Mobiliteitsgeluk betekent het plezier van de reis bevorderen, voor meer mensen de toegankelijkheid van bestemmingen vergroten en de kwaliteit van het stedelijk milieu verbeteren. De ambitie van MaaS past daar prima bij. En die past overigens ook bij het beleid van de overheid: participatie van mensen bevorderen. In de collegeprogramma’s van diverse grote steden staat niet de bestrijding van files op nummer één, maar de participatie van hun inwoners.”