De wereld om ons heen verandert en Connekt verandert mee. Er zijn vele grote maatschappelijke uitdagingen. Connekt staat vóór de wieg van ontwikkelingen. Nieuwe inzichten, snelle ontwikkelingen, vergaande innovaties, digitalisering en internationalisering van het werkveld waar we ons in bewegen (duurzame mobiliteit en logistiek), volgen elkaar snel op.

Mede hierdoor en onder invloed van nieuwe wetgeving voor Stichtingen zijn de statuten gewijzigd, is medio 2021 de Raad van Toezicht geïnstalleerd en is besloten het bestuur uit te breiden. Die uitbreiding is gerealiseerd, waarmee het bestuur nu uit drie personen bestaat, passend bij een nieuwe strategie.

Het bestuur van Connekt ziet er daarom sinds 1 januari 2023 als volgt uit: Nico Anten (Internationaal), Marc Verhage (Leden, Smart Mobility en programma’s) en Peter de Wever (Operations en Finance).

Meer over deze ontwikkelingen en de nieuwe strategie hoor en lees je in het tweede kwartaal van dit jaar.

Hans van Waayenburg – Voorzitter Raad van Toezicht
Nico Anten – Voorzitter Bestuur