Op 12 maart jl. heeft het kabinet extra maatregelen aangekondigd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Connekt heeft besloten het advies vanuit de rijksoverheid te volgen, voor zover het ons werk niet hindert.

Dit betekent dat het kantoor van Connekt gewoon open is. Wel zullen meer Connekters vaker vanuit huis werken. Geplande afspraken gaan gewoon door, al dan niet in een digitale vorm. Mocht je een afspraak hebben met iemand van Connekt, dan zal deze contact met je opnemen om af te stemmen hoe de afspraak zal plaatsvinden.

Deze afspraken gelden in elk geval tot en met 27 maart 2020 en zullen op weekbasis worden herzien.