Net als Connekt werkt het International Transport Forum (ITF) aan slimme, duurzame en sociale mobiliteit. Op de website staat de missie van ITF als volgt verwoord: “ITF works for transport policies that improve peoples’ lives. Our mission is to foster a deeper understanding of the role of transport in economic growth, environmental sustainability and social inclusion and to raise the public profile of transport policy.”

Veel raakvlakken met Connekt dus. Daarom hebben Connekt en ITF op 25 augustus jl. afgesproken om intensiever te gaan samenwerken. Met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu organiseerde Connekt op 25 augustus een Ronde Tafel gesprek met de Secretaris Generaal van het ITF, José Viegas. De thema’s die centraal stonden waren zelfrijdende voertuigen, de Topsector Logistiek en Lean and Green.

Connekt neem van 18 tot en met 20 mei 2016 weer samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu deel aan de ITF Summit 2016 in Leipzig met als thema ‘Green and Inclusive Transport’.

Ook organiseert Connekt in samenwerking met TLN vanuit de actielijn Buitenlandpromotie een studiereis voor de Topsector Logistiek naar de ITF Summit 2016.

Heeft u interesse in de studiereis voor de Topsector Logistiek? Neem dan contact op met Jonneke van de Kamp via vandekamp@connekt.nl.