De samenwerking tussen beide partijen draagt bij aan de doelstelling om hoogwaardige kennisintensieve werkgelegenheid in Katwijk en de regio te realiseren en betekent een aanvulling voor de kennis en het netwerk van Connekt.

Aan de hand van concrete projecten gaan Connekt en de gemeente Katwijk de komende tijd de samenwerking verkennen.

Connekt is een onafhankelijk netwerk voor slimme en duurzame mobiliteit. Binnen dit netwerk werken diverse partijen met meer dan 500 partners over de hele wereld aan oplossingen voor een duurzame en economisch betere wereld. Het testcentrum Unmanned Valley Valkenburg en Connekt beschikken over kennis en netwerken die voor allebei waardevol zijn.  Ook is er nauwe samenhang tussen de ambities en doelstellingen van beide partijen.

Connekt en Unmanned Valley Valkenburg gaan samenwerken

De gemeente Katwijk ontwikkelt onder de noemer Unmanned Valley Valkenburg in samenwerking met kennis- en onderwijsinstellingen en de sector een innovatieve testomgeving op het gebied van onbemande toepassingen (drones) en technologie├źn als sensortechnologie en big data analyse. Hier ontmoeten bedrijven en kennisinstellingen elkaar om technologische oplossingen en producten op het gebied van onbemande toepassingen te ontwikkelen, testen en realiseren.

Connekt en Unmanned Valley Valkenburg gaan samenwerken 2
Wethouder Klaas Jan van der Bent van de gemeente Katwijk en Executive Chairman Nico Anten van Connekt.
Samenwerkingsgebieden

Connekt en de gemeente Katwijk gaan de komende periode aan de hand van concrete projecten de samenwerking verkennen. Onderwerpen waarop wordt samengewerkt zijn:

  • Uitwisselen en versterken van kennis en netwerken op het gebied van drones en onbemande (vervoers)systemen.
  • Samen projecten binnenhalen en uitvoeren.
  • Gezamenlijk optrekken op het gebied van wet en regelgeving.
  • Via het netwerk van Connekt bedrijven interesseren voor samenwerking met of vestiging op Unmanned Valley Valkenburg.