Iedereen kent de matrixborden boven de snelweg die aangeven dat een rijstrook gesloten is of dat je snelheid moet minderen.  Rijkswaterstaat wil graag dienstverlening verbeteren, maar gelijktijdig ook kosten besparen.  De matrixborden brengen hoge kosten met zich mee voor installatie en onderhoud.  Daarnaast willen we natuurlijk overal deze hoogwaardige informatie beschikbaar hebben.

RWS is daarom op zoek naar partijen die deze informatie op hoogwaardig niveau op nieuwe manieren aan de weggebruikers kunnen aanbieden. Via TenderNed is een uitvraag gedaan aan geïnteresseerde aanbieders. Dit  najaar gaat Connekt samen met RWS in gesprek met relevante partijen om de contouren (architectuur, gebruikerservaring en prestatie-indicatoren) van een dergelijk systeem uit te werken.  De doelstelling van RWS is om binnen 3 jaar na introductie deze berichten aan meer dan 75% van automobilisten aan te kunnen bieden.