De wereld van mobiliteit verandert. Duurzaamheid komt steeds hoger op de agenda, ruimte wordt steeds schaarser. We weten dat het anders moet, maar de mobiliteitstransitie gaat nog niet heel snel. Daarbij moet niet alleen gekeken worden naar de technologie. Het is bekend dat technologisch heel veel mogelijk is, technologische innovatie is dan ook niet de issue. Het gebrek aan sociale en institutionele innovatie zorgt ervoor dat de daadwerkelijke transitie traag verloopt. De Mobiliteitsmissie 2030 wil het momentum gebruiken om de mobiliteitstransitie te versnellen en op te schalen.  

Connekt is samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rebel bezig met de zoektocht naar de inrichting van de toekomstige mobiliteit en ruimte. Het doel is een publiek-private beweging opzetten, die als katalysator dient van de zoektocht naar een gezamenlijk gewenste toekomst.   

Mobiliteit staat niet meer op zichzelf, maar is in toenemende mate met allerlei andere ontwikkelingen verbonden. Relaties met ruimtelijke ordening, stedelijke ontwikkeling, duurzaamheidsdoelstellingen zijn van belang. Dat maakt dat er voor een transitie niet meer alleen binnen de eigen hokjes gekeken kan worden, maar dat muren doorbroken moeten worden. Deelnemers aan de Mobiliteitsmissie worden dan ook in dit bredere veld gezocht.