Begin september presenteerden minister Hoekstra van Financiën en minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat het Nationaal Groeifonds. Connekt verkent de mogelijkheid om een aanvraag te doen bij dit fonds.

Het kabinet trekt de komende vijf jaar € 20 miljard uit voor investeringen die bijdragen aan economische groei. Per project is er minimaal € 30 miljoen beschikbaar. Er zijn drie gebieden waarbinnen projectaanvragen kunnen worden ingediend: kennisontwikkeling, onderzoek en ontwikkeling en innovatie (R&D en innovatie) en infrastructuur. Met name dit laatste aspect is interessant voor het Connektnetwerk.

Direct na de bekendmaking van het Nationaal Groeifonds hebben we het Connekt Strategy Committee en het Connekt Smart Mobility Committee bij elkaar geroepen om tijdens een dialoogsessie met elkaar te verkennen of en hoe een aanvraag vanuit Connekt succesvol zou zijn.

We hebben een verkennend gesprek gevoerd over de criteria die gehanteerd zullen worden voor de toekenning van budget aan een project. Ook hebben we verkend hoe het proces van zo’n aanvraag verloopt.

Het was een vruchtbare sessie, waarin we veel kennis en informatie met elkaar hebben kunnen delen. Als netwerk zijn we goed in het maken van routekaarten en hebben we veel implementatiekracht. Belangrijke conclusie is dat we als Connektnetwerk een goede mogelijkheid zien om een programmatische aanvraag te doen voor een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds.

Momenteel verwerken we de input uit de eerste dialoogsessie. Er komt in ieder geval een vervolgsessie, waarin we ook zullen toewerken naar concrete ideeën.

Lees hier de Kamerbrief over het Nationaal Groeifonds.