‘De Tesla is dagelijks in het nieuws. Dat batterijopslag een energie-oplossing met potentie is, weten we inmiddels allemaal. Maar welke andere duurzame energiedragers zijn er? En hoe staan de ontwikkelingen daarmee?’, opende Herman Wagter de Connekt Talk op 26 september 2019. Drie deskundigen gingen deze middag, elk vanuit een eigen invalshoek, in op het thema Disruptive Next Generation Fuels.

Biomassa biedt kansen

‘All electric heeft de toekomst, ook op het gebied van mobiliteit. Mobiliteit alleen is al goed voor 40% van ons energieverbruik’, stelt dr. ir. Kees de Gooijer, directeur van TKI Agri & Food. Als brandstof om aan de groeiende vraag naar elektriciteit te voldoen, ziet hij biomassa als een belangrijke maar vaak nog onderschatte bron. Volgens De Gooijer zal biomassa mits deze niet met voedsel concurreert, een onmisbare aanvulling vormen op energie uit zon en wind. Restproducten uit de agrarische sector, zoals suikerrietstengels uit Brazilië, zijn uiterst geschikt als biobrandstof. We zullen dergelijke grondstoffen moeten importeren, zelfs als we energiezuiniger gaan leven. Ook in eigen land ziet De Gooijer mogelijkheden. Een voorbeeld is ethanol uit suikerbieten als een gemakkelijk te produceren brandstof die via de bestaande infrastructuur kan worden vervoerd. De Gooijer: ‘Ik geloof absoluut in biomassa als energiebron. Het is aan de politiek om dit ook fiscaal aantrekkelijk te maken.’

Connekt Talk: Disruptive Next Generation Fuels

e-Refinery: diverse programma’s

John Nijenhuis (Senior Technology Transfer Manager bij TU Delft) e-Refinery onderzoekt de elektrochemische conversie van water, lucht en/of biomassa, met behulp van hernieuwbare elektriciteit om chemische verbindingen te produceren. Deze verbindingen kunnen fossiele grondstoffen of brandstoffen vervangen of worden gebruikt als energieopslag op lange termijn. Nijenhuis: ‘Gezien de klimaatuitdagingen moeten we zo snel mogelijk in actie komen. Nog niet duidelijk is, welke energiebronnen of -dragers de toekomst hebben. In het huidige stadium werken we verschillende kansrijke wegen uit tot voldoende schaalniveau. Rond 2025 hebben we bewijs van deze onderzoekstrajecten.’

Connekt Talk: Disruptive Next Generation Fuels 1

 Waterstof is de missing link in de energietransitie

Net als Nijenhuis gaat ook Marcel Weeda ervan uit dat we in de toekomst onze energie uit diverse duurzame bronnen zullen halen. Weeda is Manager Innovatie Waterstof voor TKI Nieuw Gas onder de Topsector Energie en Senior Consultant bij “ECN part of TNO”. Hij gelooft sterk in de rol van waterstof binnen het energiesysteem.

Waterstof is als brandstof niet nieuw en kent diverse voordelen. Het is duurzaam te produceren, flexibel en goed inzetbaar waar elektriciteit en batterijen niet toereikend zijn. Bovendien is de bestaande gasinfrastructuur geschikt voor het transport van waterstof. Daarnaast is waterstof toepasbaar in brandstofcellen.
Waterstof worstelt voor de verdere opschaling met schaal en kostprijs. Weeda wijst op bestaande toepassingen van waterstof als brandstof voor mobiliteitsdoeleinden. Van trucks en bussen tot vuilniswagens, treinen en binnenvaartschepen.

Uit de discussies bleek dat de meningen nog uiteenlopen over de beste keuze, maar dat sprekers laten zien dat er meerdere interessante routes zijn.

De Connekt Talk werd afgesloten met een gezellige en goedverzorgde netwerkborrel.

Dit was de derde Connekt Talk van 2019.

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met José Oudijk.