In de aanloop naar het ITS World Congress 2018 in Kopenhagen stellen we u geregeld voor aan de Connektleden die deel uitmaken van het Dutch Pavilion. Deze interviews en meer informatie is te vinden op onze speciale congrespagina op de website van Connekt.

Vandaag aan het woord: TNO

Connektleden op het Dutch Pavilion #3
Ik ben Jeroen Borst, programmamanager Digitalization for Accessibility and Liveability. Binnen de unit Traffic & Transport houd ik mij bezig met de consequenties van disrupties zoals Mobility as a Service, C-ITS en IoT op steden. TNO bouwt samen met partners aan innovaties in Smart Cities en Smart Mobility in Nederland maar ook steeds vaker internationaal.

Wat is de reden om aanwezig te zijn tijdens het ITS World Congress in Kopenhagen?
Wij (TNO) zijn aanwezig om te demonstreren hoe data kan helpen bij het ondersteunen van besluitvorming. Denk bijvoorbeeld aan het vergroten van de verkeersveiligheid door Connected Automated Driving (CAD). Ook laten we de laatste innovaties qua simulaties van MaaS en CAD zien; wat betekent dit concreet voor een stad of regio? Daarnaast is ITS World ideaal om al onze contacten weer te spreken en nieuwe internationale contacten te leggen.

Wat heeft TNO te bieden voor slimme en duurzame mobiliteit?
TNO richt zich op innovaties op het vlak van
• MaaS en (C)AD simulatie: wat zijn de effecten van deze diensten?
• Verkeersveiligheid Connected Automated Driving
• Smart Logistics
• CO2 Road mapping

Meer info kunt u hier vinden.


Wat is de highlight van TNO?

Wij zijn heel trots op onze analysetool automatisch rijden en delen, en later dit jaar ook van Mobility as a Service. Hiermee kunnen de effecten van deze ontwikkeling bepalen op o.a. modaliteitskeuze, voertuigkilometers en congestie. In een kort tijdsbestek kunnen we een groot aantal scenario’s kwantitatief doorrekenen. Zo hebben we met de Provincie Noord-Holland en de Vervoersregio Amsterdam en Arcadis met onze tool de impacts van de automatisch rijden en auto- en ritdelen berekend voor de gehele regio. Bijzonder hierbij is dat we nieuwe vervoersconcepten meegenomen hebben en de resultaten uitsplitsen naar gebiedstypes. Deze studie kun je zien als een vervolg op de beroemde Lissabon-studie.

Naar wie of wat ben je op zoek tijdens het Congres?

Wij zijn op zoek naar nationale en internationale steden, regio’s en marktpartijen die samen met ons structureel willen bouwen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid, duurzaamheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van onze leefomgeving door innovatie.