In juli 2014 stuurde de minister van Infrastructuur en Milieu een brief naar de Tweede Kamer, waarin zij de ambitie uitsprak om Nederland de koploper te maken op het gebied van grootschalige testen van zelfrijdende voertuigen.

Om deze ambitie waar te maken is een breed gedragen propositie van belang, waarin naar voren komt wat Nederland te bieden heeft, maar ook de Nederlandse ambitie duidelijk wordt. Deze propositie kan vervolgens door alle partijen gebruikt worden in hun nationale en internationale contacten. Voor een breed gedragen propositie is het betrekken van zowel publieke als private partijen van belang, net zoals het bij elkaar brengen van de maatschappelijke vraag en het technisch/commerciële aanbod.

Dutch Drive for a Better Life
Zelfrijdende voertuigen gaan voor een revolutie zorgen op het gebied van personenmobiliteit en logistiek. De maatschappelijke mogelijkheden worden nog zwaar onderschat. Zelfrijdende auto’s leiden niet alleen tot minder ongelukken, beter benutten van wegcapaciteit en minder brandstofgebruik, maar vooral ook tot meer vrijheid. We besteden met zijn allen maar liefst 700 miljoen uur per jaar aan woon-werkverkeer. Zelfrijdende auto’s maken die tijd vrij om te besteden aan geluk en aan productiviteit.

Daarnaast geven zelfrijdende auto’s grote bevolkingsgroepen autonomie. Tijdens de handelsmissie 2014 naar Japan werd in een gesprek tussen het ministerie van Landgebruik, Infrastructuur en Transport (MLIT) en de Connektdelegatie duidelijk, dat in Japan de belangrijkste motivatie voor de ontwikkeling van de zelfrijdende auto de sterke vergrijzing is. Op het Japanse platteland is geen openbaar vervoer. Qua leeftijdsgroep vallen onder hoogbejaarden de meeste slachtoffers in het verkeer, dus zelfrijdende auto’s zijn voor deze groep van onschatbare waarde. In Nederland is er meer openbaar vervoer, maar ook hier waarderen ouderen de autonomie van eigen vervoer.

Nieuwe technologie geeft ons de kans om nog meer mensen een waardevolle bijdrage te laten leveren aan de maatschappij, de Dutch Drive for a Better Life. Als we de belemmeringen voor hen wegnemen, dan kunnen ze hun sterke kanten benutten en een actieve bijdrage leveren. Duurzame technologie geeft hen de kans om (weer) mee te doen. Hoe cool is het voor iemand die door een lichamelijke beperking geen rijbewijs heeft, om in een automatisch bestelwagen te rijden en pakjes rond te brengen? Of voor ouderen om zelfstandig te blijven, niet zo afhankelijk te zijn van mantelzorg, buren of de Valys? Of voor een gemeente om al die mensen die thuiszorg behoeven makkelijk te kunnen bedienen met een zelfrijdende auto? Of als alternatief voor onrendabele buslijnen in rurale gebieden?

Bij automatisch rijden zorgt de techniek voor de veiligheid en de bestuurder of eerder de operator voor de menselijke maat en de sociale component. Voor het praatje bij de deur of tijdens de rit. Kortom, automatisch rijden zorgt voor social inclusion.

Naar het Nederlandse EU-voorzitterschap 2016 en de innovatie-estafette
De leden van het Connektnetwerk willen de aandacht vestigen op de kansen die er zijn voor Nederland. Binnenkort zijn er twee uitstekende gelegenheden om als Nederland te laten zien wat we ondertussen voor daadkracht en innovatie in onze mars hebben: het Nederlandse EU-voorzitterschap in de eerste helft van 2016, met de Digital Mile als demonstratie mogelijkheid, en de Innovatie-estafette in het voorjaar van 2016.

Fietsten gedurende een eerder EU-voorzitterschap alle regeringsleiders met elkaar, nu willen we de regeringsleiders mee laten rijden met bejaarde Nederlanders in zelfrijdende auto’s. Zo laten we zien dat ook ouderen veilig kunnen blijven deelnemen aan onze vitale samenleving: social inclusion. We willen regeringsleiders mee laten rijden bij het bezorgen van pakjes op de last mile, samen met mensen die door geestelijke en of lichamelijke beperkingen niet zelf kunnen rijden, maar wel degelijk pakjes kunnen bezorgen, en zo in contact staan met hun medeburgers. Ook hier zorgt de zelfrijdende auto voor social inclusion: kwetsbare groepen kunnen een waardevol bestaan leiden en blijven deelnemen aan het maatschappelijke leven.

Op weg naar 2016 maken we gebruik van de kracht en mogelijkheden van grote bijeenkomsten: het International Transport Forum in Leipzig mei 2015, het ITS World Congress in Bordeaux oktober 2015 en de Intertraffic in Amsterdam april 2016. Daarnaast willen we met ambassadeurs werken om het thema verder te verspreiden en partijen rond dit thema te verbinden.

Doe mee
We roepen u op om mee te doen: samen met het Connektnetwerk op weg naar ‘Smart, Sustainable and Social Mobility’ door het combineren van mobiliteit, logistiek, IT(S) en social inclusion.