Argaleo ontwikkelt zogenaamde 3D digital twins. Dit zijn driedimensionale kaarten van Nederland, waarmee gebruikers via het web maatschappelijke inzichten krijgen.

Start 2021

Een nieuw jaar is gestart en we hebben als Argaleo hoge verwachtingen. Afgelopen jaar zijn we nog vaak als start-up bestempeld, maar nu geloven we er in dat de term scale-up voor ons beter van toepassing is. Met vooraanstaande klanten als TU Delft, Gemeente Den Haag en Provincie Utrecht hebben we mooie stappen gemaakt om onze digital twin-technologie nuttig toe te passen. Met nuttig bedoelen we dat een applicatie van “nice to have” naar “must have” gaat. Digital Twin wordt hierbij steeds minder een buzzword, maar juist echt een concreet en toepasbaar stukje technologie. Onderstaand wat voorbeelden als bewijs daarvan.

Gemeente Vlaardingen kiest voor Argaleo

De gemeente Vlaardingen ging aan de slag met onze digital twin. In een digitale 3D- kopie van de stad is data gekoppeld om inzichten te geven in de fysieke leefomgeving. Digitwin gaat beleidsmakers, managers en bestuurders ondersteunen bij ontwikkelingen in de stad en het realiseren van de ambities zoals gedefinieerd in de toekomstvisie.

Dagboek Argaleo 2Vanuit de toekomstvisie 2020-2040 werkt de gemeente Vlaardingen aan een veilige en gezonde stad waarin het prettig wonen, werken en recreëren is. Het verduurzamen van woningen en het realiseren van een goede mix van bebouwing en groen speelt hierbij een belangrijke rol. Verder wordt de komende tijd gewerkt aan een nog betere bereikbaarheid van voorzieningen. Het leefbaar houden van de stad krijgt de nodige aandacht, waarbij meer ruimte voor duurzame mobiliteit, zoals de fiets en het openbaar vervoer, als kans wordt gezien.

‘Digitwin geeft ons dagelijks actueel zicht op de staat van de stad. De informatie wordt daarbij ontsloten in een 3D-visualisatie en geeft een duidelijk overzicht. Dat helpt mijn collega’s de impact van maatregelen en beleid op de bebouwde omgeving beter te beoordelen. Deze manier van datagedreven werken ondersteunt ons bij het realiseren van de ambities uit onze toekomstvisie. De digital twin is een schaalbare oplossing waarin we onze eigen data veilig inzichtelijk maken en kunnen koppelen aan openbare databronnen,’ zegt Paul Dekker, Strategisch adviseur en Projectleider bij de gemeente Vlaardingen.

Brabant StartUp Book 2021

Dagboek Argaleo 3Beginnend ondernemers laten zich door corona niet dwarszitten. Sinds het begin van de pandemie zijn er ruim honderd start-ups bijgekomen. Dat blijkt onder meer uit het Brabant Startup Book 2021 van Braventure. Het is het eerste naslagwerk dat duidelijk moet maken hoeveel en welke start-ups Brabant telt. Over de afgelopen vijf jaren zijn het er ruim 500, al dan niet bij de start geholpen door Braventure. Argaleo heeft in het boek via een interview een speciale plek gekregen.

Digital City Program

Het Digital City Program is het eerste programma van het Urban Development Initiative (UDI) dat in samenwerking met circa 20 partners uit bedrijfsleven, waaronder Argaleo, overheid en onderwijs op 5 februari van start is gegaan. Het programma richt zich op digitale oplossingen voor integrale en duurzame stedelijke planning via digital twinning en virtual reality. In een digital twin wordt de fysieke stad digitaal nagebouwd. Mogelijke ingrepen in de echte omgeving kunnen zo eerst digitaal worden ontworpen om te testen wat de effecten zijn. Dit soort beleidsondersteunende instrumenten helpen om complexe stedelijke vraagstukken integraal inzichtelijk te maken.


Afsluiting 2020 

In december hebben we het jaar 2020 afgesloten. Net als bij velen is dit jaar niet gegaan zoals we voorspeld hadden. In oktober 2019 zijn we gestart met ons bedrijf. Na de nodige voorbereidingen betekende dit dus dat we in Q1 van 2020 echt aan de slag konden. Er was veel interesse in onze Digital Twins. Echter met de komst van de coronacrisis in april werd de agenda compleet leeg geveegd en moesten we gaan bijsturen.

Het keerpunt voor ons was de Innovatiecompetitie van het Rijk die we in de zomer hebben gewonnen. In onze Digital Twin-oplossing werd voetgangersdata gekoppeld om uiteindelijk inzicht te krijgen in de coronadrukte. Voor vele potentiële relaties was dit het bewijs dat wij een robuuste en innovatie organisatie zijn, die doorschakelt en niet bij de pakken neer gaat zitten. Aan het eind van het jaar konden we grote organisaties als TU Delft, Gemeente Den Haag en Provincie Utrecht als klant noemen en mogen we ons zelf scale-up noemen. We gaan met goede moed 2021 in!
December was voor ons een maand waarin veel kersen op de taart van 2020 kwamen. Enkele gebeurtenissen van de afgelopen tijd staan hieronder.

Ondertekening City Deal

Digitalisering en technologisering veranderen de komende jaren regio’s, steden en dorpen in de hele wereld en dus ook in Nederland. Om antwoord te geven op deze transitie, ondertekenden wij op donderdag 3 december 2020, samen met staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid (JenV), de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Dit deden wij samen met bestuurders van zestien gemeenten en twee provincies, een waterschap, vijftien bedrijven en veertien maatschappelijke organisaties. De komende twee jaar pakken de partners twaalf complexe vraagstukken op om de smart city verder te brengen.

Dagboek Argaleo

Duurzame multimodale logistiek

In opdracht van Logistics Community Brabant (LCB) is Argaleo de Atlas Multimodaal Brabant aan het ontwikkelen. Voor de aanvoer, afvoer, doorvoer van goederen wordt vaak gebruik gemaakt van individueel, eenzijdig en klassiek wegtransport. Dat kan duurzamer en efficiënter. Brabant beschikt over een uniek aanbod multimodaal transport via de weg, het spoor en het water: de zogenaamde Joint Corridors. In het programma RTL Transportwereld werd er december veel aandacht besteed aan Joint Corridors en ook een sneak preview van de digitale atlas gegeven. Het item is via deze link te bekijken (vanaf 2m50s).

Dagboek Argaleo 1Atlas Bereikbare Stad

Moderne steden staan voor een groot aantal uitdagingen bij het verbeteren van de economische bereikbaarheid voor haar werkgevers, het milieu en de leefbaarheid voor de inwoners en bezoekers. In samenwerking met de vijf logistiek kennisinstituten hebben we de eerste versie van de Atlas Bereikbare Stad gepubliceerd. In een digitaal 3D dashboard krijgen overheden, vervoermaatschappijen én ondernemers inzicht in de bereikbaarheid van vandaag en de mogelijkheden voor morgen.

 

Vanaf 2021 zullen we maandelijks een update geven over onze scale-up activiteiten. Voor nu wensen we iedereen een goed en gezond nieuwjaar toe!