Steeds meer autofabrikanten en kennisinstituten werken aan zelfrijdende voertuigen. Deze voertuigen zijn in staat om zichzelf op de juiste rijstrook te houden, automatisch te remmen en te sturen bij gevaar en te communiceren met verkeerslichten en andere auto’s.

Voor de introductie van zelfrijdende voertuigen in ons verkeersbeeld zijn er behalve veel technische vragen ook ethische vragen aan de orde. Mag een zelfrijdende auto dingen doen die wij soms ook doen, zoals even over de witte streep of iets te hard rijden? Mensen wegen de risico’s af en maken onbewust een ethische keuze; kunnen we dat ook van een machine verwachten? Hoe ‘stout’ mag software zijn? Sinds de zomer van 2015 zijn er verschillende bijeenkomsten geweest voor ‘Ethics of Autonomous Vehicles’. Zo was DAVI spreker tijdens de TU Delft Summer School, en stond het onderwerp op de agenda van het Back to the Future Festival, de Connekt FactFinding Mission naar California, de DAVI partnermeeting en het MMI.

In 2016 geeft DAVI een vervolg aan deze colloquiumreeks. U bent als DAVI partner en/of Connektlid van harte welkom. De eerstvolgende sessie vindt plaats op dinsdag 15 maart van 10:0013:00 uur bij Connekt. U kunt zich hiervoor aanmelden via deze link.