Binnen het Praktijkproef Amsterdam (PPA) deelproject Zuidoost is in het najaar 2016 een precompetitieve dialoog uitgevoerd. Het rapport is een verslag van de precompetitieve dialoog, die PPA samen met Ditcm en Connekt in het najaar van 2015 heeft uitgevoerd. Aanpak, voorbereidingen, wijze van uitvoering en ervaringen en lessen zijn vastgelegd. Het rapport is opgesteld door het projectteam van PPA Zuidoost.