Op donderdag 30 mei werd in Den Haag de ‘Connekt Response Mobiliteitsvisie 2050’ gepresenteerd. Marc Verhage, bestuursvoorzitter van Connekt, overhandigde het rapport aan Kees van der Burg, directeur-generaal Mobiliteit bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het rapport bevatte een inhoudelijk advies van de Connektleden aan IenW en een voorstel over hoe hier vervolg aan te geven.

Het rapport werd positief ontvangen door een delegatie van het ministerie. Er werd direct vooruitgekeken. Van der Burg: “De samenwerking met Connekt verliep erg goed. Ik kijk ernaar uit om hier een vervolg aan te geven.”

Op 11 oktober 2023 presenteerde Van der Burg de Mobiliteitsvisie 2050 aan de Connektleden. Na deze presentatie nodigde het ministerie de leden uit om mee te denken over de uitvoering van de Mobiliteitsvisie. De vragen die daarbij werden gesteld waren: welke vervolgstappen zijn er nodig volgens het Connektnetwerk? En waar moet het ministerie de komende tijd de nadruk op leggen?

Publieke en private sector bundelen krachten

Connekt gaf gehoor aan de uitnodiging, wat resulteerde in drie werksessies met een tiental organisaties uit de publieke en private sector. Tijdens deze sessies verzamelde een moderator input uit de groep. Deze input werd geclusterd in vier thema’s: Governance, Data & digitalisering, Experimenteerruimte en Reizigerservaring. De thema’s Governance en Data & digitalisering werden in de derde werksessie verder uitgewerkt en vormen de basis voor het advies dat op 30 mei werd overhandigd.

Programma Manager Smart Mobility Max Schreuder (Connekt) over het proces: “Met onze leden hebben we gekeken naar de inhoud van de Mobiliteitsvisie en hoe we die – met onze gezamenlijke kennis en ervaring – konden verduidelijken en versterken. De eerste vervolgsessie staat gepland voor na de zomer. Hierin gaan we het thema Data & digitalisering verder uitdiepen. Dit doen we aan de hand van het Digitaal Stelsel Mobiliteitsdata.”

Data en vervoer combineren: veel potentie

Voor het thema Governance adviseerden de leden concrete doelen voor minder autogebruik ten gunste van openbaar vervoer, fietsen en lopen. Dit kan bijvoorbeeld door belangrijke stakeholders zoals de NS en Rijkswaterstaat organisatie-overstijgende doelstellingen te geven om deze verschuiving te bevorderen. Voor de NS betekent dit bijvoorbeeld een grotere inzet van elektrische fietsen en voor Rijkswaterstaat het stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer boven de auto.

Bij het thema Data & Digitalisering is er veel potentie voor data en digitale innovaties. Dit zit bijvoorbeeld in het stimuleren van de bereidheid van partijen om data te delen. Door data beter op elkaar af te stemmen, verbetert de kwaliteit ervan en kunnen partijen onderling efficiënter te werk gaan. Het advies is om hiervoor een duidelijk kader te schetsen met beleidslijnen voor privacy, beveiliging en ethisch gebruik van gegevens.

Startschot voor verdere thema’s

Programma Manager Schreuder: “Door samen op te trekken en te bouwen aan de mobiliteitsvisie, ontstaat er wederzijds begrip tussen de publieke en private sector. Op die manier kunnen we constructief werken aan dezelfde doelstellingen. Ik zie het overhandigde document als een startschot om de vier thema’s in de nabije toekomst verder uit te werken, bijvoorbeeld door met een bredere groep stakeholders mobiliteitsdoelstellingen te formuleren en een stappenplan op te stellen voor de uitvoering.”

Connekt Response Mobiliteitsvisie 2050

Benieuwd naar het rapport? Download hier de Connekt Response Mobiliteitsvisie 2050: