Ruim 20 leden van Connekt waren woensdagmiddag 7 september 2016 in discussie met het onderzoeksteam van de ITS Monitor Concurrentiepositie. Deze monitor is een initiatief van Connecting Mobility, het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en Connekt. Doel van de monitor is om jaarlijks uitspraken te kunnen doen over de (inter)nationale concurrentiepositie van de Nederlandse ITS-sector en de ontwikkelingen daarin. In augustus is de eerste editie van de monitor uitgebracht en geeft een overzicht van de ontwikkelingen en de stand van zaken in onze dynamische sector.

Tijdens deze bijeenkomst presenteerde Decisio de uitkomsten van de monitor en is in discussie gegaan met de aanwezige leden. Want hoe definieer je nu het vakgebied ITS en wat neem je mee in de monitor? En herkennen we met elkaar de uitkomsten van de monitor? De uitkomsten van de discussie worden gebruikt in de volgende editie van de monitor om op deze manier nog inzichtelijker te maken welke ontwikkelingen er spelen binnen de Nederlandse ITS-sector.