Op 26 mei 2016 opende Connekt haar deuren voor een bijzondere bijeenkomst: het Disruptive Smart Logistics Dinner, waar de twee netwerken – logistiek en smart mobility – elkaar ontmoetten. Het diner was onderdeel van het vorig jaar gelanceerde initiatief ‘Dutch Data Moves Mobility’ en werd ondersteund door de Topsector Logistiek. Binnen de Topsector Logistiek wordt continue gezocht naar mogelijkheden om de Nederlandse internationale logistieke toppositie te versterken, de cross-over met smart mobility levert hiervoor inspiratie en kansen.

Centraal tijdens het diner stond de vraag hoe vernieuwing uit onverwachte hoek de komende jaren de logistieke markt gaat beïnvloeden en hoe belangrijk samenwerking daarbij zal zijn. Lean & Green Ambassadeur Marco van Gelder van KPN, Roderick Rodenburg van Synple, Peter Bijl van Simacan en Dirk-Jan de Bruijn van Rijkswaterstaat inspireerden de ruim 30 deelnemers met prikkelende pitches over sociale innovatie, ketensamenwerking, truck platooning, big data en ICT.

Aanleiding
Nieuwe spelers als Airbnb, Uber en Netflix gooiden de gevestigde orde om door met een frisse blik naar de markt te kijken en nieuwe oplossingen te bieden. Waar de ICT de mobiliteitsarena al flink op zijn kop heeft gezet – voertuigen zijn computers op wielen geworden en gaan slim met elkaar samenwerken – biedt dezelfde ICT nog veel kansen in de logistieke sector om betere actuele planningsinformatie, hoge betrouwbaarheid en een wasteless supply chain te realiseren. Welke ‘disruptors’ zijn er in de logistiek en hoe gaan zij de komende jaren de logistieke markt beïnvloeden?

Verbinding smart mobility & logistics
Managing director Nico Anten leidde de avond in met een korte terugblik op de ervaringen binnen het werkveld Smart Mobility met succesvolle ‘disruptive technologies’. Zij dragen niet alleen bij aan de optimalisatie van bestaande systemen, maar bieden ook revolutionaire oplossingen. ‘Smart mobility’ staat voor toepassing van technologieën in verkeer en vervoer om deze veiliger, efficiënter, betrouwbaarder en milieuvriendelijker te maken. Daarom brengt Connekt het logistieke netwerk nu samen met het netwerk Smart Mobility. Want veel is al mogelijk; de echte uitdaging ligt nu bij de implementatie.

Ketensamenwerking
Nog voor de eerste pitches ging de discussie van start met Rik van Zantwijk van Canon Nederland en Fred Hooft van Bavaria. Zij pleitten voor meer samenwerking in de keten door slim gebruik van data en transparantie, wat Connekt als onafhankelijk netwerk kan faciliteren: “Omdat je de uitdaging binnen het netwerk gezamenlijk aangaat, ontstaan er vanzelf toepasbare oplossingen.”

Simacan
Peter Bijl van Simacan liet zien hoe ketensamenwerking een vlucht kan nemen door datasharing via een neutraal platform: meer duurzaamheid, efficiency en navenante kostenbesparingen. Zo kan de Simacan Control Tower overzicht en controle geven over een gedeelde planning en operatie.

Rijkswaterstaat: Truck Platooning
Dat de voortschrijdende inzichten op het gebied van ICT en big data tot nieuwe logistieke oplossingen kunnen leiden, illustreerde ook het verhaal van Dirk-Jan de Bruijn van Rijkswaterstaat. Zo’n nieuwe oplossing is truck platooning: vrachtwagens die coöperatief rijden op korte afstand van elkaar, op basis van de technologie van geautomatiseerd rijden. De succesvolle Europese Truck Platooning Challenge in april liet zien dat truck platooning dé toekomst is voor het vrachtvervoer. Transportbedrijven profiteren van een lager brandstofgebruik en verbeterde (chauffeurs) productiviteit. De samenleving profiteert van minder ongevallen, veiliger verkeer, minder drukke wegen, en een verminderde CO2-uitstoot. Lean & Green Winners zoals Jumbo en Unilever waren al bij de Challenge betrokken.

Sociale innovatie
Lean & Green Ambassadeur Marco van Gelder van KPN onderstreepte het belang van Connekt als stimulator van sociale innovatie. Op de eerste plaats komt ‘lean’: het succes van de logistiek door slimme maatregelen. Tegelijkertijd leidt ‘lean’ dan tot ‘green’: efficiënter betekent ook duurzamer. Maar uiteindelijk is dat succes afhankelijk van de resource productivity: het zijn immers de mensen die het doen. Connekt speelt een belangrijke rol in het mogelijk maken van de dialoog, in veel situaties waar uiteenlopende belangen samenwerking onmogelijk maken, terwijl de wens er wel is. Dan kan Connekt als third trusted party zorgen voor de verbinding, en kan ook kennisontwikkeling plaatsvinden. Hoe verhouden kennis, welzijn en bruto nationaal product zich tot elkaar? Wat betekent het om mens te zijn in een snel veranderende wereld? Wat gebeurt er met het vervoer van mensen en goederen als dat zich baseert op een totaal andere architectuur? Relevante vragen die binnen het Connektnetwerk gesteld en beantwoord kunnen worden.

Synple
Roderick Rodenburg van Synple haakte in op het verhaal van Marco van Gelder: ‘We denken misschien dat data sharing de heilige graal is, maar vernieuwing komt voort uit de interactie tussen mensen. Geholpen door slimme technologie kunnen mensen complexe vraagstukken sneller en efficiënter oplossen.’ Synple bouwde een digitale matchmaker voor de logistiek: ‘Technologie is daar een deel van de oplossing – nieuwe matches leiden tot efficiëntere routes, inzicht in de CO2 uitstoot van de totale operatie en de CO2 belasting van klanten, en tot aantoonbaar minder lege kilometers – maar de samenwerking tussen mensen brengt de echte meerwaarde.’

Conclusie en vervolg
Het intensieve nagesprek met borrel tot ver na tienen gaf blijk van de groeiende belangstelling voor het onderwerp. Nico Zornig van TNO wees op de spanning tussen morgen en vandaag: wat is de businesscase van nieuwe technologie? Jan Linssen van ARS riep op om de discussie concreet vervolg te geven. Philip Witsiers van Lean & Green Winner Kloosterboer gaf aan dat gevoelskennis en gezamenlijke kansen de basis vormen voor continuous improvement: de driver van Lean & Green. Een mooi voorbeeld kwam van Wando Boevé, die de uitdaging van ECT van operationeel naar marktgeoriënteerd bedrijf op tafel legde. Conclusie van deze avond: de transitie van technology push naar market pull vraagt om een verbinding tussen smart mobility en logistiek. Dat is waartoe Connekt haar netwerken van harte uitnodigt.

Wilt u ook bij de volgende bijeenkomst zijn, stuur dan een e-mail aan Harsha Dijk of Marije de Vreeze.