Op woensdag 30 september 2020 is stichting Dutch Drone Delta officieel opgericht. We beantwoorden vijf vragen over deze nieuwe stichting.

1. Wat is het doel van de Dutch Drone Delta?
De stichting Dutch Drone Delta is opgericht met het doel om de markt voor Urban Air Mobiliteit, de uitbreiding van stadsverkeer naar het luchtruim, te ontwikkelen. De stichting wil duurzame sociale, economische en ecologische impact creƫren door middel van drones en stedelijke luchtmobiliteit.

2. Waarom is dit zo belangrijk?
Nederland heeft echt een mobiliteitsuitdaging. Willen we Nederland optimaal bereikbaar houden dan moeten we serieus gaan kijken hoe we naast de bestaande Nederlandse infrastructuur ook de mogelijkheden in het luchtruim optimaal kunnen benutten. Met drones kunnen we voorzien in de behoefte van toekomstige mobiliteit en transport in stedelijk gebied die vraagt om een goede doorstroming, met goede luchtkwaliteit in de omgeving en zo weinig mogelijk geluidshinder.

3. Hoe wil de stichting dit doel bereiken?
Om luchtvervoer met drones mogelijk te maken, moet er nog veel werk worden verricht zoals het bepalen van logische vliegroutes, het veilige kunnen combineren van bemand en onbemand luchtverkeer, het verzekeren van vluchten en lading en de connectiviteit in de lucht. De stichting heeft vijf tracks benoemd om gezamenlijk te leren door te doen.

De Dutch Drone Delta partners hebben afgelopen maanden al een aantal belangrijke vluchten uitgevoerd, waaronder de eerste pakketbezorging in de Rotterdamse haven en de eerste inspecties met drones op en nabij Schiphol. Door het uitvoeren van dergelijke vluchten leren ze enorm veel en zo wordt stap voor stap toegewerkt naar het uiteindelijke doel om personen- en vrachtvervoer met drones op een veilige, duurzame en economisch haalbaar wijze mogelijk te maken.

4. Welke partijen zijn bij de Dutch Drone Delta betrokken?
De stichting Dutch Drone Delta bestaat uit de volgende partners: Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), Royal Schiphol Group, Port of Rotterdam, KPN, a.s.r. schadeverzekeringen, Antea Group, Space53, Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) en er wordt nauw samengewerkt met het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en Rijkswaterstaat.

Door de unieke samenwerking in de stichting brengt iedere partij zijn eigen relevante marktkennis en expertise in om gezamenlijk oplossingen te ontwikkelen voor deze complexe uitdagingen.

5. Wat is de rol van Connekt?
De stichting wordt voor de dagelijkse uitvoering ondersteund door AirHub en Connekt. AirHub ondersteunt deze stichting voornamelijk op inhoudelijk vlak, terwijl Connekt vooral zorgt voor ondersteuning op de organisatie. Deze twee partijen waren ook betrokken bij de oprichting van de stichting.

Bekijk ook de website van de Dutch Drone Delta.