Halverwege juni is het Connektnetwerk uitgebreid met Dura Vermeer. Olga Teule, Hoofd Afdeling Verkeer vertelt meer over het bouwbedrijf.

“Wat ons bijzonder maakt is dat we een familiebedrijf zijn dat dit jaar al 165 jaar bestaat. Bij Dura Vermeer zijn meer dan 2800 mensen in dienst. Het bedrijf bestaat uit twee onderdelen: bouw & vastgoed en infrastructuur. Duurzaamheid en innovatie vinden we belangrijk. We staren ons niet blind op het behalen van winst op de korte termijn, maar denken juist na over de toekomst en het voortbestaan op de lange termijn.”

Circulair bouwen

Dat Dura Vermeer duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan is duidelijk. “In doen verbinden, in groen vooruit,” is hun geloof. Op de website worden verschillende duurzaamheidsambities gepresenteerd. Eén daarvan is: Hergebruik? Zo vaak mogelijk. Olga Teule vertelt: “Een van de dingen die we doen op het gebied van duurzaamheid is het programma De Circulaire Weg. We maken wegen op zo’n manier dat alles hergebruikt kan worden, of dat de materialen wellicht zelfs nog beter gebruikt kunnen worden. Onlangs hebben we een circulair fietspad bij Tilburg geopend.”

Bij Dura Vermeer is er veel kennis van circulaire systemen, hoe je dat moet organiseren en implementeren. Bovendien implementeert het bouwbedrijf de systemen ook zelf. Teule vertelt dat Dura Vermeer een innovatieprogramma heeft. Binnen dit programma is gekeken wat voor onderwerpen er voor de infrastructuur en voor de projecten die wij realiseren interessant zijn. Mobiliteitsmanagement is één van die onderwerpen, en meer specifiek de ontwikkelingen in verkeer en verkeersinstallaties. De organisatie ziet dat er in het netwerk van Connekt heel veel gebeurt. “We hopen te leren van wat andere leden doen op het gebied van innovatie, smart mobility, smart logistics en duurzaamheid.”

Logistiek is bijna onze corebusiness.
We moeten onze bouwlogistiek goed organiseren en hierin ook innoveren.

Innoveren

Dura Vermeer haakt dus aan bij beide focusgebieden van Connekt: Smart Mobility en Sustainable Logistics. “Logistiek is bijna onze corebusiness. We moeten onze bouwlogistiek goed organiseren en hierin ook innoveren. Maar we zijn ook bezig met de vraag hoe we de hinder voor verkeersdeelnemers kunnen beperken tijdens bouwwerkzaamheden en de verkeerssituaties veilig kunnen houden. Ook richten we ons op ontwikkelingen op het gebied van assetmanagement, we gebruiken bijvoorbeeld beeldherkenning en sensoren om de staat van de weg te beoordelen en drones om de status van assets te controleren. Bij nieuwe ontwikkelingen willen we weten wat er speelt of zelfs vooroplopen.”

Wat komt Dura Vermeer het Connektnetwerk brengen?

“Allereerst brengen we het oogpunt van een bouwbedrijf in. Waar men binnen Connekt nu misschien nog veel bezig is met systemen óp de infrastructuur, kunnen wij ook de link leggen naar de infrastructuur zelf en de aanleg daarvan. Verder nemen we onze visie op duurzaamheid en circulariteit en onze ervaring in de bouwlogistiek mee.”