Webwinkels en vervoerders slaan de handen ineen om de pakketbezorging nog duurzamer te maken. De e-commercesector streeft naar een reductie van 50% CO₂-uitstoot in 2025 in de logistieke operatie ten opzichte van de huidige uitstoot. Om de CO₂-impact van de bezorging van pakketjes te meten, hebben Thuiswinkel.org, Connekt en Topsector Logistiek in samenwerking met webwinkels en vervoerders een rekenmodel ontwikkeld dat voldoet aan Europese normen. Ook wordt de consument met de campagne Bewust Bezorgd bewust gemaakt van de impact van de verschillende bezorgmogelijkheden.

Bijdrage aan Factor 6
Met het rekenmodel kunnen webwinkels en vervoerders inzicht krijgen in de CO₂-impact van hun logistieke operatie. Zo kunnen ze direct inzien wat ze moeten doen om de logistieke operatie duurzamer te maken. Daarmee kunnen ze een belangrijke bijdrage leveren aan de grote opgave waarvoor de logistieke sector in Nederland staat: een factor 6 productiviteitsverbetering voor 2050.

Maatregelen moet je nu nemen
“Ik vind dit een mooi eigen initiatief van de Topsector Logistiek en de bedrijven die hierin samenwerken”,” zegt Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven. “Het biedt de consument handvatten om bij bestelling ook een milieubewuste keuze te maken. Dit initiatief is een mooi voorbeeld van de milieuwinst die er met stadslogistiek te behalen is, want meten is weten. Goed dat de sector hier een ambitie aan heeft gekoppeld.”

Achtergrond rekenmodel Topsector Logistiek en Connekt
De Topsector Logistiek wil niet alleen de internationale concurrentiepositie van Nederland versterken, maar ook bijdragen aan andere maatschappelijke doelen zoals duurzaamheid en bereikbaarheid. Een van de instrumenten die de Topsector in samenwerking met Connekt met het oog hierop heeft ontwikkeld is Lean analytiX: een nieuwe manier van analyseren van CO₂-uitstoot door transport aan de hand van slim gebruik van primaire data: verbruikte brandstof en vrachtbrieven.

In de testfase (2016-17) hebben meer dan 75 vervoerders aangetoond dat Lean analytiX hen grote voordelen oplevert. Bedrijven krijgen bijvoorbeeld concreet handelingsperspectief om in de keten verder CO₂ te reduceren: waar, bij welke order en welke klant zijn er concrete verbetermogelijkheden? Herhaalde metingen laten de eigen voortgang zien. Benchmarking met collega’s wordt mogelijk. Bij vrijwel alle geteste bedrijven kwamen nog een reeks van besparingsmogelijkheden aan het licht, opgeteld vaak van 20% of meer.

Lean analytiX wordt gebruikt door bedrijven in het kader van het Connektprogramma Lean & Green.

Uit de testfase bleek dat de analyse niet alleen geschikt is voor het betrouwbaar en nauwkeurig meten van CO₂-uitstoot, maar ook kengetallen oplevert waarmee voorspellingen gedaan kunnen worden van de uitstoot van een individuele vervoersopdracht. In samenwerking met Thuiswinkel.org is dit idee concreet gemaakt voor de e-commerce sector, en in principe bruikbaar om de consument inzicht te geven in de gevolgen van zijn of haar keuzes. Het betrekken van de consument op een inzichtelijke wijze is een doorbraak die niet alleen uniek is maar ook toegejuicht wordt. Ook in andere segmenten is dit idee toepasbaar. Meten is immers weten: dat geeft meteen aan waar je snel winst kunt halen, en wat effectief is, en betrekt de afnemer in de verbeteracties.

E-commercesector start unieke samenwerking om pakketbezorging nog duurzamer te maken 3 E-commercesector start unieke samenwerking om pakketbezorging nog duurzamer te maken 2
Bewust Bezorgd is gericht op de bewustwording van de consument; Lean & Green vergroot de aantrekkelijkheid van duurzame logistiek voor de zakelijke markt.

Nico Anten, managing director Connekt: “Logistiek is de beweging “van haven naar consument”: die hele keten. De e-commercebranche is de eerste die de consument actief betrekt bij de keuzes in de logistiek en hun effecten op uitstoot. En dat gaan we nodig hebben! De e-commerce logistiek is innovatief, en effectief georganiseerd. De Topsector verwacht dat andere types logistiek van deze keten gebruik gaan maken. Bijvoorbeeld: service-onderdelen naar het kantoor brengen, in plaats van dat de monteur met zijn bestelauto die zelf gaat halen bij een magazijn. Of bouwmaterialen bij de afbouw. Dat is dan niet alleen goedkoper maar geeft ook veel minder uitstoot. Dus een extra reden om dit initiatief van harte toe te juichen.”

Visie Thuiswinkel.org
Grote online winkels als bol.com, wehkamp, Coolblue en Otto en vervoerders als PostNL, DHL en Dynalogic zijn betrokken bij de ontwikkeling van het model en staan achter de ambitie om logistieke processen te blijven verduurzamen. Het rekenmodel berekent hoeveel CO2-uitstoot het versturen van een pakketje met zich meebrengt op basis van het volume van de verzonden pakketten, het aantal kilometers dat ieder pakketje aflegt, het vervoersmiddel dat gebruikt wordt, de vulgraad van busjes en de afleveroptie. Zo kunnen ze direct inzien waar de mogelijkheden zitten om de logistieke operatie verder te verduurzamen. Dit rekenmodel is gebaseerd op de Lean analytiX methode en voldoet aan Europese normen. Wijnand Jongen, directeur van Thuiswinkel.org: “Wij zijn al een groene sector en hiermee verduurzamen we nog verder. Je kan je wel voorstellen dat het duurzamer is om één busje 100 pakketten te laten afleveren, dan dat iedere consument apart de weg op gaat. Wij zijn er trots op dat e-commerce steeds meer oplossing kan bieden voor duurzame retail”.

Uit onderzoek van Motivaction in opdracht van Thuiswinkel.org blijkt dat consumenten denken dat meer dan de helft van alle bestelbusjes in de stad rijden voor de e-commercebedrijven. In werkelijkheid is dit slechts 2 procent van de busjes. Nico Anten, managing director van netwerkorganisatie voor slimme en duurzame mobiliteit Connekt: “Het beeld dat bestelauto’s voor de online winkels een groot aandeel vormen van de totale uitstoot klopt niet. Toch valt er winst te behalen en wij moedigen de sector aan om de eerste te zijn die kan opereren volgens de klimaatdoelstellingen van Parijs. Dit gezamenlijke rekenmodel is daarvoor een essentiële eerste stap.”

Tegelijkertijd gaat de campagne Bewust Bezorgd van start om consumenten voorlichting te geven over hoe ze duurzamer kunnen bestellen. Keuzes van de consument over bijvoorbeeld de levertijd van een bestelling, zijn van invloed op de CO2-impact van de bezorging. Zo kunnen consumenten ook zelf een bijdrage leveren aan duurzaam online winkelen.

Het rekenmodel is gepresenteerd nieuwjaarsreceptie van Thuiswinkel.org op de Webwinkel Vakdagen in de Jaarbeurs Utrecht op 24 januari. De eerste webwinkels zullen de rekentool in 2018 implementeren.