Op 22 september vond bij Connekt in Delft een bijeenkomst plaats over de invoering Emission Trade System (ETS) in het wegtransport.

Logistieke bedrijven uit de transport waren uitgenodigd om te horen over de invoering van ETS, welke invloed ETS heeft op het wegtransport en hoe je nu al slim operationele efficiency kan creëren, zodat je wegtransport al verduurzaamt en je een voorsprong neemt op ETS.

Terugblik sessie over invoering ETS in wegtransport 4

De deelnemers werden welkom geheten door Machteld Leijnse, programmamanager Connekt en Arjan van Vliet, Innovatiemanager van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Terugblik sessie over invoering ETS in wegtransport 3

Eerste spreker was Pia van Gorp, Senior Policy Coordinator Financing Sustainable Mobility (DGMO) bij het ministerie van I&W. Pia ging in op de impact van ETS op de logistieke sector. Zij gaf aan dat ETS in feite gelijk is als het effect van accijnsverhoging, maar dat de invoering  van ETS in heel Europa is. Zo krijgt iedere vervoerder in de EU te maken met ETS. Het risico op intermodale weglek-effecten (binnenvaart, trein) is gering. ETS geeft vooral een (extra) voordeel aan bedrijven die efficiënt omgaan met (fossiele) brandstof. De huidige status van ETS in de logistiek is dat het een goede aanvulling biedt op bestaand EU-beleid en dat het kabinet daarom open staat in de discussie over deze maatregel.

De tweede presentatie was van Leon Simons van Topsector Logistiek. Om te kunnen voldoen aan de klimaatdoelstellingen is het meten van CO2 uiterst belangrijk. Leon liet zien dat het terugdringen van CO2 begint met het vaststellen van de CO2-uitstoot. En dat dit inzicht in de CO2-uistoot helpt om verbeterpunten te herkennen en effectiever te werken aan CO2-besparende maatregelen.

Coen de Lange van Mega Inliner gaf de derde presentatie. Hij gaf aan dat in de bestaande tanktransportmarkt de verduurzaming traag verloopt. Zo kennen de huidige vervoersconcepten in tankvervoer een aantal nadelen. De tank moet na elke lading door een cleaning station, met lege kilometers als gevolg. Daarnaast is het transport (relatief) goedkoop en de markt nog verdeeld, waardoor duurzame initiatieven stranden. Coen gaf aan in zijn presentatie dat door middel van innovatieve oplossingen, zoals de inliner, je verduurzaming kunt realiseren. Coen vertelde dat de inliner een kunststof zak is, die in een tankcontainer geplaatst kan worden. Hierdoor hoeft er minder leeg gereden te worden, wat resulteert in minder gereden kilometers en een afname van de CO2.

Terugblik sessie over invoering ETS in wegtransport 2

Francois Sonneville, Senior Analyst Beverages Industry van de Rabobank, liet zien dat het steeds belangrijker wordt om groene financieringen aan te bieden. De consument wil nog steeds dezelfde dingen van producten, maar de weging van de verschillende factoren is aan het veranderen. En dat daarnaast duurzame financiering kan helpen om doelen te behalen en dat dit additionele voordelen kent. Tenslotte liet Francois verschillende manieren zien om duurzaam te financieren.

Terugblik sessie over invoering ETS in wegtransport 1

Tot slot was er een levendige paneldiscussie over het verduurzamen van tanktransport en werd de ochtend beëindigd met een netwerklunch.